Energia Odnawialna

Polenergia to czołowa polska spółka działająca w obszarze developmentu, budowy i zarządzania farmami wiatrowymi oraz dostarczająca paliwa z biomasy dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

Energia konwencjonalna

Polenergia specjalizuje się w produkcji energii z gazu ziemnego i gazu koksowniczego oraz dostarcza rozwiązania w zakresie energetyki dla sektora przemysłowego.

Dystrybucja

Polenergia oferuje kompleksową obsługę w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Świadczy również usługi przyłączania do sieci elektroenergetycznej oraz usługi doradcze w obszarze optymalizacji zużycia energii.

Obrót

Polenergia Obrót to jedna z wiodących spółek specjalizujących się w handlu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii.