Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 Łączna liczba akcji i głosów na WZA - 45.443.547

Adres internetowy w kwestiach dotyczących WZA: wza@polenergia.pl

Ogłoszenie WZA

WZA Projekt Uchwał

WZA - formularz pełnomocnictwa os. pr.

WZA - formularz pełnomocnictwa os. fiz.

Porównanie zmiany statutu

Liczba akcji i głosów NWZ