Zarząd

JACEK GŁOWACKI

Prezes Zarządu Polenergia SA

 • W 2011 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) oraz Polenergia International S.àr.l.
 • Poprzednio był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym pierwszej w Polsce elektrociepłowni gazowej, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. W 2001 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego Business Development Prisma Energy, spółki, która przejęła ENS. Następnie, po przejęciu ENS przez Ashmore Energy w 2006 roku został Wiceprezesem korporacji na Środkową i Wschodnią Europę.
 • Jeden z kluczowych ekspertów nadzorujących liberalizację sektora przemysłu energetycznego w Polsce.
 • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada także dyplom MBA Uniwersytetu Chicago.
   

Dr Michał Michalski

Członek Zarządu Polenergia S.A.

 • Od 2012 roku pełnił rolę Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie Polenergia. Obecnie nadzoruje Pion Finansów oraz Pion Rozwoju Projektów w Grupie Polenergia w tym obszar energetyki wiatrowej.
 • Od roku 2001 związany z Grupą Kulczyk Investments, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w ramach działalności private equity Grupy Kulczyk Investments w branży oil&gas, energy.
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny. Absolwent studiów podyplomowych „Executive Studies in Finance” organizowanych przez SGH. W 2001 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nt. teorii wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

Hans Schweickardt

Doradca Zarządu Polenergia SA

 • Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w europejskim sektorze energetycznym, m.in. z pozycji Prezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej szwajcarskiej spółki energetycznej Alpiq, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Swiss Grid (szwajcarski operator sieci) oraz wielu stanowiskach zarządczych w ATEL i EOS (dwie spółki energetycznej, które połączyły się pod przewodnictwem Hansa w Alpiq, w 2009 roku) oraz w Grupie ABB, światowej spółce energetycznej/infrastrukturalnej.
 • Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Europejskiej Giełdy Energii (EEX), Członkiem Zarządu Europejskiej Giełdy Spotowej (Rynek Kasowy) EPEX Spot /Paryż oraz Clearing Bank ECC. Był założycielem Europejskiej Giełdy Energii na początku 2000 roku we Frankfurcie, kiedy to pełnił funkcję CEO Giełdy. Uczestniczył czynnie w fuzji EEX z inną niemiecką giełdą LPX.
 • Ukończył Szwajcarski Federalny Instytut Technologii (ETH) w Zurychu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Stanford i INSEAD.

 


application/pdf icon Podział zadań pomiędzy członków Zarządu w spółce Polenergia S.A.