Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Zrównoważony łańcuch dostaw

Powodzenie naszych projektów zależy nie tylko od nas, ale również od naszych Partnerów Biznesowych. Wspieramy i zachęcamy naszych Dostawców i Klientów do odpowiedzialnego traktowania swojej działalności, szczególnie tych dotyczących praktyk etycznych i środowiskowych. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne działanie wszystkich Partnerów w łańcuchu dostaw usprawnia działania i gwarantuje, że końcowy produkt będzie najwyższej jakości, a całość działań przyczynia się do wspólnego dbania o środowisko naturalne i lokalne społeczności.

Zasady, którymi kierujemy się przy wyborze dostawców komunikowane są również poprzez Kodeks Etyczny- standardy postępowania dla naszych Partnerów biznesowych.

Projektując i budując nowe obiekty opalane biomasą lub produkujące pelet z biomasy rolnej dbamy o zrównoważony rozwój. Nasza Polityka pozyskania biomasy gwarantuje, że obiekty nie są zaopatrywane w biomasę leśną ze źródeł nie spełniających kryteriów FSC (Forest Stewardship Council), pozyskane w sposób nielegalny, z naruszeniem praw zwyczajowych, obywatelskich i pracowniczych, oraz z terenów cennych przyrodniczo. Również pozyskując biomasę rolną, skupiamy się przede wszystkim na skupowaniu pozostałości z produkcji rolniczej (np. słomy), dbając o to, aby nasza działalność nie doprowadziła do powstania konkurencji pomiędzy pozyskiem biomasy na cele energetyczne a rolnictwem.

Nasze zasady pozyskiwania biomasy w sposób zrównoważony są komunikowane naszym Dostawcom. Razem z nimi tworzymy Zrównoważony łańcuch dostaw biomasy i tylko przy ich wsparciu i przestrzeganiu zasad możemy być pewni, że tworzymy wartość dodaną dla Grupy PEP, naszych Klientów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności. 
 

application/pdf iconPolityka Pozyskania Biomasy
application/pdf iconKodeks Etyczny- standardy postępowania dla naszych Partnerów biznesowych