Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Publication of the yearly report for 2015