Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Publication of consolidated yearly report for 2011