Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Contact

Polenergia SA

ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

tel: +48 22 522 39 00
fax: +48 22 522 31 61

e-mail: info@polenergia.pl


Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

Customer Service

ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

tel: +48 22 522 39 48
fax: +48 22 522 39 97

e-mail: bok@polenergia.pl