Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Relacje Inwestorskie

Akcjonariuszliczba akcjiliczby głosówudział
MANSA INVESTMENTS SP. Z O. O.***23 467 04323 467 04351,64
CAPEDIA HOLDING LIMITED**7 266 1227 266 12215,99
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY****2 570 0002 570 0005,66
GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY*3 000 0003 000 0006,60
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER*3 732 6873 732 6878,21
NN INVESTMENT PARTNERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.*****2 278 0952 278 0955,01
Pozostali (free float)3 129 6003 129 6006,89
Razem45 443 54745 443 547100

* patrz raport bieżący nr 26/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.

** zgodnie z zawiadomieniem o objęciu akcji Polenergia S.A. przez Capedia Holding Limited, otrzymanym w dniu 18 września 2014 r. Wg ww. zawiadomienia, podmiotem dominującym wobec Capedia Holding Limited jest China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF.

*** zgodnie z zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania, otrzymanym od Mansa Investments sp. z o. o. w dniu 25 października 2018 r. Mansa Investments sp. z o. o. jest pośrednio kontrolowana przez p. Dominikę Kulczyk.

**** zgodnie z zawiadomieniem o nabyciu akcji Polenergia S.A., otrzymanym w dniu 29 maja 2015 r.

***** zgodnie z zawiadomieniem o nabyciu akcji Polenergia S.A., otrzymanym w dniu 12 kwietnia 2019 r.