Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2018-12-11

Zarząd Polenergia S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 stycznia 2019. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:
http://polenergia.pl/pol/pl/page/walne-zgromadzenie-akcjonariuszyPobierz cały artykuł: