Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2019-03-13

Zarząd Polenergia S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 kwietnia 2019. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:

www.polenergia.pl/pol/pl/page/walne-zgromadzenie-akcjonariuszyPobierz cały artykuł: