Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Udana próba odbudowy Krajowego Systemu zrealizowana przez Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

2019-09-27

Polenergia pozytywnie zdała test odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Próba zrealizowana została przez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna wspólnie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w ramach czteroletniego kontraktu na świadczenie usług systemowych odbudowy KSE. Test został wykonany 22 września 2019 roku i polegał na uruchomieniu bloku cieplnego o mocy 230 MW w Elektrowni Kozienice z wykorzystaniem napięcia i mocy rozruchowej samosterującej Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie. Podczas próby, zsynchronizowano z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym wydzielony układ składający się z dwóch turbozespołów gazowych Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz turbozespołu parowego Elektrowni Kozienice. Napięcie i moc rozruchowa w układzie podane zostały na odległość blisko 200 km poprzez wydzielony tor linii 110 kV i 220 kV. Synchronizacja obszaru o mocy nominalnej 310 MW została wykonana w przyelektrownianej rozdzielni 110 kV w Nowej Sarzynie. Ze względu na bliskie położenie Elektrowni Kozienice od Aglomeracji Warszawskiej, przeprowadzony test miał duże znaczenie dla właściwej realizacji planu odbudowy systemu elektroenergetycznego, którego głównym celem jest skuteczne przywrócenie zasilania wszystkich odbiorców końcowych energii elektrycznej pozbawionych jej na skutek wystąpienia stanu systemu blackout. Test potwierdził zdolności turbozespołów gazowych Polenergii do jego odbudowy. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna jest jedyną konwencjonalną elektrownią w Polsce, która od 2016 roku zawsze stoi w gotowości, aby uruchomić Krajowy System Elektroenergetyczny. Tego typu usługi samostartu oprócz ENS mogą świadczyć jedynie elektrownie wodne. Zrealizowana próba przebiegła sprawnie dzięki dobrej współpracy i przygotowaniu zaangażowanych służb dyspozytorskich z PSE S.A., ODM Radom, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Elektrowni Kozienice, służb ruchowych ZA Puławy, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz firmy eksperckiej Energopomiar Elektryka Sp. z o.o., która przygotowała program próby. Pierwsza tego typu próba odbudowy systemu z udziałem Elektrocieplni Nowa Sarzyna oraz Elektrowni Połaniec odbyła się w 2015 roku. Rok później Elektrociepłownia w Nowej Sarzynie 2 podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. czteroletni kontrakt na świadczenie usług systemowych odbudowy KSE. Tym samym Polenergia stała się kluczowym uczestnikiem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wspierającym jego odbudowę w momentach zagrożenia.Pobierz cały artykuł:

Udana próba odbudowy Krajowego Systemu zrealizowana przez Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna