Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Kalendarium

2021-08-11PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA WRAZ ZE SKRÓCONYM PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
2021-11-23PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU