Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Kalendarium

2019-11-13PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU
2019-11-14PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA WRAZ ZE SKRÓCONYM PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU