Kalendarium

2019-11-13PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU
2019-08-13PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA WRAZ ZE SKRÓCONYM PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
2019-05-15PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
2019-03-04PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2018
2019-03-04PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2018