Średni dzienny obrót

Przeciętne obroty na sesji ('000 PLN)