Zmiany wartości rynkowej

Zmiana kapitalizacji (mln PLN)