Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Ład korporacyjny

application/pdf iconStatut Polenergia SA
application/pdf iconRegulamin Rady Nadzorczej PEP SA
application/pdf iconRegulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEP SA

W Spółce brak jest reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.