Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 Łączna liczba akcji i głosów na WZA - 45.443.547

Adres internetowy w kwestiach dotyczących WZA: wza@polenergia.pl

Ogłoszenie NWZ

NWZ - Projekt Uchwał

NWZ - formularz pełnomocnictwa os. pr.

NWZ - formularz pełnomocnictwa os. fiz.

Liczba akcji i głosów NWZ