Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

4/2020 POL: APELACJA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU W SPRAWIE O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW

2020-02-07

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 24/2019 z 25 lipca 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wniesieniu apelacji przez spółkę Polska Energia – Polska Kompania Handlowa sp. z o.o., od wyroku częściowego i wstępnego z dnia 25 lipca 2019 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału Gospodarczego, uwzględniającego powództwo spółki zależnej Emitenta Amon sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku