Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

Przesyłanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu E.S.P.I.

Zarząd Polish Energy Partners S.A. w Warszawie uprzejmie informuje, że z dniem 
12 kwietnia 2005 roku rozpocznie przesyłanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu E.S.P.I.

Podstawa prawna:
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes ZarząduZałączniki
  • Rb01-05 2005-04-12 Przesylanie informacji biezacych.pdf
  • Rb01-05 2005-04-12 Przesylanie informacji biezacych.pdf

więcej

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku

Na podstawie §27 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") oświadcza, że w Spółce przestrzegane są Zasady Ładu Korporacyjnego w zakresie zgodnym z załączonym dokumentem stanowiącym - "Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku".

Podstawa prawna:
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki
  • Rb21-05 2005-05-05 oswiadczenie lad korporacyjny.pdf
  • Rb21-05 2005-05-05 oswiadczenie lad korporacyjny.pdf

więcej

OK