Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farma Fotowoltaiczna Sulechów

Na farmę fotowoltaiczną Sulechów składać się będzie zespół 8 Farm fotowoltaicznych o mocy 1MWp. każda. Obiekty zlokalizowane zostaną w miejscowości Kruszyna gmina Sulechów, powiat zielonogórski. Całkowita powierzchnia inwestycji to ok. 16,5 ha. Szacowana całkowita roczna produkcja energii wyniesie ok. 8200 MWh. Co odpowiada zużyciu energii dla ok. 4000 budynków. Pozwoli to także na uniknięcie emisji ok. 8000 tyś ton CO2 rocznie.

Na potrzebę realizacji projektu spółka zawarła umowę z RISEN Energy czołowym producentem modułów fotowoltaicznych na świecie na zakup modułów w ilości prawie 30 tyś sztuk. Szacowana wielkość dostawy samych modułów to ok. 40 samochodów ciężarowych. Dodatkowo zawarto umowę z Huawei na dostawę falowników fotowoltaicznych w ilości ok. 60 sztuk.

Do realizacji projektów w drodze przetargu wybrano konsorcjum PBDI S.A. & Electrum Sp. z o.o. Konsorcjum w swoim zakresie wybuduje obiekty, a także dostarczy główne elementy konstrukcyjne między innymi konstrukcje nośne, kontenerowe stacje transformatorowe, kable energetyczne.

Z dostępnych rozwiązań stołów fotowoltaicznych wybrano system 2 podporowy 4 rzędowy produkowany przez polską firmę Energy5, jednego z największych producentów konstrukcji dla farm fotowoltaicznych w Polsce. Stacje kontenerowe wytworzone będą także przez rodzimego producenta ZPUiE Włoszczowa. Do realizacji kontraktu zostanie wykorzystane szacunkowo ok. 2 km kabla średniego napięcia, ok. 8 km kabla niskiego napięcia a także ok. 100 km kabla stałego napięcia.

Spółka szacuje, że krajowy udział producentów w łańcuch dostaw przy realizacji projektu przekroczy 50%.

Czas pracy instalacji spółka ocenia na okres 25 lat, co odpowiada skumulowanej produkcji na poziomie ok. 200 000 MWh. Projekt Sulechów I uzyskał pozwolenie na użytkowanie, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce realizującej projekt Sulechów I koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej od 24 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.

application/pdf iconPV Sulechów formularz