Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

GAZ DLA BIZNESU

Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. jest dystrybutorem gazu ziemnego skoncentrowanym na zaopatrywaniu w paliwa gazowe zakładów przemysłowych przy wykorzystaniu własnej infrastruktury dystrybucyjnej.

Aktualnie Spółka świadczy usługę dystrybucji i sprzedaży paliw gazowych do dwóch klientów przemysłowych w Tomaszowie Mazowieckim, przy rocznym wolumenie dystrybuowanego gazu ziemnego rzędu 40 mln Nm3. (440 GWh).