Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Relacje Inwestorskie - Kontakt

Dział Relacji Inwestorskich:


tel.: +48 22 522 3974

e-mail: POLENERGIAIR@polenergia.pl

Tomasz Kietliński - Dyrektor Działu Corporate Finance i Kontrolingu:


tel. kom.: +48 22 522 3914

e-mail: tomasz.kietlinski@polenergia.pl