Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farma Wiatrowa Kostomłoty/Dębice

Farma wiatrowa Kostomłoty, zlokalizowana na terenie gminy Kostomłoty, składać się będzie maksymalnie z 9 turbin o łącznej planowanej mocy 27 MW. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 84 GWh.