Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farma Wiatrowa Kostomłoty

Projekt Farmy Wiatrowej Kostomłoty będzie realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o., i zostanie on zlokalizowany na terenie gminy Kostomłoty, w powiacie średzkim, województwie dolnośląskim, w południowej Polsce.

Procedura OOŚ zakończyła się w lipcu 2013 r. wydaniem decyzji środowiskowej (dokument nr RITGNROŚGP.6220.2.21.2013.TB). Na wniosek Spółki zmniejszyła się liczba turbin do dziewięciu. W 2016 r. FW Kostomłoty uzyskała pozwolenie na budowę 9 turbin, głównej stacji elektroenergetycznej (MES), podziemnej infrastruktury kabli elektroenergetycznych i sterowniczych, dróg dojazdowych do poszczególnych turbin oraz placów montażowo-serwisowych. Pozwolenia na budowę zostały zmienione w latach 2016, 2017 i 2018 w celu odzwierciedlenia ostatecznie wybranych turbin wiatrowych i innych drobnych zmian.

Projekt obejmuje budowę 9 turbin, które będą zlokalizowane na obszarze wyznaczonym przez wsie Bogdanów, Godków (południowo-zachodni narożnik), Paździorno (wschodni narożnik), Piotrowice (północno-wschodni narożnik) oraz Wichrów (północno-zachodni narożnik), kąt). Zgodnie z pozwoleniem na budowę (zmienionym w 2018 r.) moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V136 wyniesie 3 MW (należy pamiętać, że moc nominalna tej turbiny wynosi 3,45 MW, ale producent obniży ją do 3 MW). Parametry turbin wiatrowych będą następujące:

  • wysokość piasty: 122 m;
  • średnica wirnika: 136 m.

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 27 MW.

application/pdf iconNTS Kostomłoty PL
application/pdf iconNTS Kostomłoty ENG
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document iconFW Kostomłoty Dębice formularz uwag