Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Elektrownia Mercury

Lokalizacja: Wałbrzych

Województwo: dolnośląskie

Oddanie do eksploatacji: lipiec 2006

Łączna moc obiektu: 8 MW

Obiekt posiada łączną moc 8 MW i wytwarza parę w kotle gazowym, która następnie przetwarzana jest na energię elektryczną w turbozespole parowym. Elektrownia Mercury produkuje energię z gazu koksowniczego, będącego produktem ubocznym produkcji koksu w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria SA.

Elektrownia Mercury odbiera gaz i dostarcza energię elektryczną na podstawie kontraktu z WZK Victoria SA, obowiązującego do grudnia 2023 roku.