Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Fabryki Pelletu

Biomasa stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej, której wykorzystanie do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna i jego odpadów, słomy, odpadów produkcji roślinnej lub roślin energetycznych.

Grupa Polenergia w 2008 roku rozpoczęła realizację projektów związanych z zaopatrywaniem sektora energetycznego w pellet z biomasy rolniczej, przede wszystkim ze słomy. Spółka inwestuje w ten segment rynku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie polskiego sektora energetycznego na biomasę rolniczą, której podaż jest wciąż ograniczona. Pellet ze słomy został wybrany jako najlepsza forma spalania biomasy ze względu na:

  • niskie koszty transportu,
  • łatwość transportu wewnętrznego,
  • dobre parametry fizykochemiczne,
  • bardzo dobre warunki współspalania z węglem.

Współpraca Grupy Polenergia z elektrowniami oparta jest na długoterminowych umowach dostawy paliw
z biomasy w postaci pelletu. Zasady umów dopasowywane są do konkretnych potrzeb klientów.