Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farmy morskie

Polenergia jako lider inwestycji w morskie elektrownie wiatrowe w Polsce, wraz z Equinor (dawny Statoil), zamierza zbudować dwa tego typu obiekty. Planowana łączna moc elektrowni wiatrowych wyniesie ok. 1,2 GW. Odbiór energii elektrycznej zostanie zabezpieczony na 15 lat przez obowiązek zakupu i kontrakt na mechanizm różnicy w ramach systemu licytacji.

Firma dysponuje już pozwoleniami na posadowienie sztucznych wysp, warunkami przyłączenia, które umożliwiają podłączenie się do krajowego systemu transmisji energii w dwóch etapach w okresie 2020-2025, a także pozwoleniami lokalizacyjnymi dla całej trasy morskiej kabla przyłączeniowego.

W lipcu 2016 Polenergia uzyskała pierwszą w Polsce decyzję środowiskową dla farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III o planowanej mocy 600 MW. W kwietniu 2017 została natomiast uzyskana decyzja środowiskowa dla farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II o planowanej mocy 600 MW.

Więcej informacji na stronie: www.baltyk3.pl, www.baltyk2.pl

 

Nazwa projektu Bałtyk Środkowy III
Bałtyk Środkowy II
Faktycznie planowana moc (MW) 600 600
Odległość od brzegu 22 km 37 km
Obszar 116.6 km 2 122 km 2
Głębokość 25-39 m 23-41 m
Średnia prędkość wiatru 9-10 m/s 9-10 m/s