Nowe projekty

Grupa Polenergia rozszerzając swoją działalność prowadzi development szeregu alternatywnych projektów w oparciu o odnawialne i konwencjonalne źródła energii, dostosowując się jednocześnie do aktualnych kierunków rozwoju sektora energetycznego.