Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Zarząd

Dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergia SA, CEO

 • Od 2012 roku związany z Grupą Polenergia. Obecnie nadzoruje Pion Rozwoju Projektów, w tym obszar energetyki wiatrowej oraz Pion Prawno-Administracyjny w Grupie Polenergia.
 • Od roku 2001 związany z Grupą Kulczyk Investments, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w ramach działalności private equity Grupy Kulczyk Investments w branży oil&gas, energy.
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny. Absolwent studiów podyplomowych "Executive Studies in Finance" organizowanych przez SGH. W 2001 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nt. teorii wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

 


Jarosław Bogacz

Członek Zarządu Polenergia S.A.

 • Od 2019 roku związany z Grupą Polenergia, gdzie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Polenergii Obrót.
 • Od 20 lat związany z energetyką zawodową, pełniąc w latach 2005-2019 funkcje m.in. Dyrektora odpowiedzialnego za handel na rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie ENGIE w Polsce. W latach 2015, 2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. energetyki odnawialnej i pierwszym Prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej.
 • Członek Towarzystwa Obrotu Energią Elektryczną, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, w 2019 r. Członek Zarządu i Członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
 • Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studia doktoranckie ukończone w 2019 r.

 


Tomasz Kietliński

Członek Zarządu Polenergia S.A., CFO

 • Tomasz Kietliński jest związany z Grupą Polenergia od 2011 r. Od 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Corporate Finance i Kontrolingu i odpowiada za relacje inwestorskie. W poprzednich latach kierował pracą Działu Corporate Finance. W swej obecnej roli odpowiada za funkcję planowania finansowego i raportowania zarządczego w Grupie. Prowadził także wiele procesów pozyskania finansowania dłużnego oraz uczestniczył w licznych transakcjach M&A.
 • Przed dołączeniem do Polenergii zdobywał doświadczenie zawodowe w PwC gdzie specjalizował się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym dla największych instytucji finansowych i przedsiębiorstw w Polsce oraz badaniu sprawozdań finansowych czołowych firm z sektora finansowego.
 • Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Ukończył studia Canadian Executive MBA organizowane przez University of Quebec at Montreal i Szkołę Główną Handlową oraz podyplomowe studia z zarządzania ryzykiem instytucji finansowych. Posiada tytuł AMCT i jest członkiem Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych w Wielkiej Brytanii (Association of Corporate Treasurers).

 


Piotr Maciołek

Członek Zarządu Polenergia S.A.

 • Piotr Maciołek od kwietnia 2016 roku w Grupie Polenergia pełnił funkcję Chief Operating Officer i był odpowiedzialny za prowadzenie oraz utrzymanie i eksploatację wszystkich operacyjnych projektów w ramach Grupy. Wcześniej, w latach 2008-1016, w Grupie Polenergia i Grupie PEP odpowiadał za rozwój i eksploatację projektów energetyki przemysłowej i konwencjonalnej. W latach 2004 – 2008 odpowiadał za finanse największego biomasowego projektu energetyki przemysłowej zrealizowanego przez Grupę PEP w zakładach papierniczych Mondi Świecie.
 • Przed rozpoczęciem pracy w Grupie PEP pracował Departamencie Operacji w Pionie Informatyki w Telekomunikacji Polskiej (2003-2004) oraz był kontrolerem finansowym w Sony Music Entertainment Polska (1998-2002). Wcześniej pracował także w dziale sprzedaży Master Foods Polska (1996-1997).
 • Piotr Maciołek uzyskał w 2000 roku tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2001 uzyskał tytuł MBA University of Minnesota w ramach programu WEMBA prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową oraz University of Minnesota.

 


Iwona Sierżęga

Członek Zarządu Polenergia S.A.

 • Iwona Sierżęga - jedna z niewielu kobiet w Polsce zarządzająca spółkami z sektora elektroenergetycznego. W branży energetycznej działa aktywnie od ponad 21 lat. Przez wiele lat pełniła obowiązki Dyrektora Finansowego a następnie Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego gazowej 116 MW elektrociepłowni w Nowej Sarzynie należącej do Grupy Polenergia. Od stycznia 2019 roku pełni rolę Członka Zarządu Polenergia S.A. nadzorując Pion Czystych Paliw i Ochrony Środowiska, gdzie między innymi rozwijane są nowe projekty wodorowe oraz prowadzona jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu.
 • Jako druga kobieta w historii została nagrodzona „Laurem Białego Tygrysa” polskiej energetyki. Trzykrotnie znalazła się wśród "100 Kobiet Biznesu" - prestiżowego rankingu prowadzonego przez Puls Biznesu, nominowana również na osobowość roku w kategorii efektywne zarządzanie firmą przy jednoczesnym działaniu na rzecz szeroko pojętej działalności społecznej.
 • Od września 2020 zasiada w Radzie Programowej Global Compact Network Poland skupiającej się na priorytetowych obszarach United Nations Global Compact, takich jak: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji.
 • Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości oraz MBA w Stockholm University of Business.