Serwis
korporacyjny

Podział kompetencji członków Zarządu

Kontrast
Wielkość liter - A +

Podział kompetencji członków Zarządu

Struktura zarządcza

Pion Rozwoju Grupy oraz Pion Prawno-Administracyjny

 • Kierowanie pracami Zarządu i zarządzanie korporacyjne
 • Fuzje i przejęcia
 • Rozwój morskich farm wiatrowych
 • Rozwój lądowych farm wiatrowych i fotowoltaiki
 • HR, komunikacja i PR
 • Compliance i obsługa prawna

Pion Finansów i Relacji Inwestorskich

 • Zarządzanie finansami i alokacja kapitału
 • Raportowanie finansowe i polityka rachunkowości
 • Monitoring realizacji planów, planowanie, budżetowanie i kontroling
 • Monitoring i raportowanie ryzyka
 • Relacje inwestorskie

Pion Wytwarzania i Czystych Paliw oraz Wsparcia Działalności i ESG

 • Eksploatacja farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 • ESG, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i Zrównoważony Rozwój
 • Eksploatacja kogeneracyjnych projektów gazowych
 • Rozwój projektów wodorowych i gazowych
 • Ochrona środowiska

Pion Infrastruktury Energetycznej oraz Obrotu i Sprzedaży

 • Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
 • Elektromobilność
 • Obrót energią elektryczną, gazem, CO2 i prawami majątkowymi
 • Marketing i sprzedaż energii elektrycznej i innych produktów oferowanych do klientów końcowych
 • Agregacja źródeł OZE
 • Zarządzanie portfelem energii, gazu, praw majątkowych i CO2 dla aktywów wytwórczych Grupy i podmiotów zewnętrznych

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close