Serwis Korporacyjny

Raporty bieżące

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Raporty bieżące

Zakres dat: Szukaj
Data/godzina Numer Tytuł
19/06/2024 20:04 31/2024 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
19/06/2024 11:53 30/2024 ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA 19 CZERWCA 2024 R.
27/05/2024 23:42 29/2024 OTRZYMANIE POZWU (PISMA PROCESOWEGO) PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OD POLENERGIA S.A. DOTYCZĄCEGO M.IN. NAXXAR WIND FARM FOUR SRL ORAZ SPÓŁEK PROJEKTOWYCH REALIZUJĄCYCH PROJEKT FARMY WIATROWEJ W RUMUNII
22/05/2024 21:17 28/2024 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
22/05/2024 11:50 27/2024 POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
21/05/2024 21:14 26/2024 REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
14/05/2024 16:03 25/2024 ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW REZERWACYJNYCH ORAZ NA WYKONANIE PRAC WSTĘPNYCH W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA I BUDOWY W FORMULE „POD KLUCZ” MORSKICH STACJI TRANSFORMATOROWYCH
13/05/2024 06:42 24/2024 ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW REZERWACYJNYCH STATKÓW INSTALACYJNYCH ORAZ NA WYKONANIE PRAC WSTĘPNYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO INSTALACJI MORSKICH TURBIN WIATROWYCH
08/05/2024 18:52 23/2024 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE 2024 ROKU
17/04/2024 19:06 22/2024 ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW REZERWACYJNYCH ORAZ NA WYKONANIE PRAC WSTĘPNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU I INSTALACJI FUNDAMENTÓW MORSKICH TURBIN WIATROWYCH ORAZ MORSKIEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
08/04/2024 14:42 21/2024 ZAWARCIE UMOWY PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI I PRZEJĘCIA DŁUGU Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA
03/04/2024 17:01 20/2024 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
21/03/2024 17:25 19/2024 REJESTRACJA ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
19/03/2024 11:32 18/2024 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLENERGIA S.A. W DNIU 13 MARCA 2024 R.
13/03/2024 14:07 17/2024 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
11/03/2024 20:43 16/2024 ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTU UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
01/03/2024 21:43 15/2024 POWOŁANIE PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.
01/03/2024 18:15 14/2024 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2023
29/02/2024 20:18 13/2024 POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
29/02/2024 20:04 12/2024 REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
27/02/2024 19:53 11/2024 ZŁOŻENIE REZYGNACJI PRZEZ PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU
22/02/2024 16:49 10/2024 ZAWARCIE UMÓW NA DOSTAWĘ MODUŁÓW DLA PROJEKTÓW FARM FOTOWOLTAICZNYCH SZPROTAWA I ORAZ SZPROTAWA II
16/02/2024 16:35 9/2024 ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH
16/02/2024 00:43 8/2024 ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW NA DOSTAWĘ TURBIN WIATROWYCH I UMÓW NA WYKONYWANIE SERWISU GWARANCYJNEGO
15/02/2024 17:22 7/2024 DECYZJA NOTYFIKACYJNA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE POMOCY PUBLICZNEJ DLA H2SILESIA W RAMACH IPCEI
09/02/2024 13:03 6/2024 K KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2024
08/02/2024 21:48 6/2024 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
08/02/2024 19:26 5/2024 ZAWARCIE UMOWY PPA I PPA+ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA
08/02/2024 18:42 4/2024 PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZAINICJOWANIA PROCESU UDZIELENIA ZARZĄDOWI NOWEGO UPOWAŻNIENIA DO PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO SPÓŁKI
07/02/2024 11:09 3/2024 DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKOŃCZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ (KOSZTY OFERTY)
22/01/2024 14:33 2/2024 TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2024 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
12/01/2024 17:34 1/2024 ZMIANA PLANOWANEGO TERMINU ZAWARCIA PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW NA PRODUKCJĘ FUNDAMENTÓW TYPU MONOPAL
28/12/2023 21:14 66/2023 Złożenie zmiany powództw przez spółki zależne Polenergia S.A. – Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o. przeciwko Tauron Polska Energia S.A.
28/12/2023 21:05 65/2023 Złożenie zmian powództw przez spółki zależne Polenergia S.A. – Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o. przeciwko Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.
27/12/2023 23:52 64/2023 ZAWARCIE UMÓW EPC DLA PROJEKTÓW FARM FOTOWOLTAICZNYCH SZPROTAWA I ORAZ SZPROTAWA II
18/12/2023 18:07 63/2023 OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2028
18/12/2023 17:50 62/2023 POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
18/12/2023 17:35 61/2023 REZYGNACJE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
14/12/2023 15:10 60/2023 UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2028
07/12/2023 11:07 59/2023 INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU TRANSAKCJI NABYCIA PRZEZ SPÓŁKĘ POLENERGIA S.A. 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NAXXAR WIND FARM FOUR SRL ROZWIJAJĄCEJ PROJEKT FARMY WIATROWEJ W RUMUNII
01/12/2023 14:20 58/2023 SPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJACEGO DOTYCZĄCEGO WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO PAKIETU UMÓW PPA i PPA+
30/11/2023 14:17 57/2023 ZAWARCIE NOWEJ WARUNKOWEJ DŁUGOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (PPA) WCHODZĄCEJ W SKŁAD PAKIETU UMÓW PPA i PPA+
29/11/2023 19:38 56/2023 NIESPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJACEGO DOTYCZĄCEGO WEJŚCIA W ŻYCIE WARUNKOWEJ DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (PPA) WCHODZĄCEJ W SKŁAD PAKIETU UMÓW PPA i PPA+ I ROZPOCZĘCIE NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA NOWEJ DŁUGOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (PPA)
27/11/2023 19:34 55/2023 WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
24/11/2023 17:21 54/2023 ZAWARCIE WARUNKOWEJ DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (PPA) WCHODZĄCEJ W SKŁAD PAKIETU UMÓW PPA i PPA+
22/11/2023 16:03 53/2023 PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE KONTYNUACJI PROJEKTU BADAWCZO – ROZWOJOWEGO
15/11/2023 19:45 52/2023 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2023 ROKU
14/11/2023 51/2023 KOMUNIKAT DZIAŁU OPERACYJNEGO KDPW W SPRAWIE REJESTRACJI AKCJI SERII AB
13/11/2023 19:57 50/2023 INFORMACJA O DOPUSZCZENIU I WPROWADZENIU AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII AB DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
10/11/2023 17:22 49/2023 OŚWIADCZENIE KDPW DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZE SPÓŁKĄ UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI
06/11/2023 16:32 48/2023 REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
02/11/2023 47/2023 KOMUNIKAT DZIAŁU OPERACYJNEGO KDPW W SPRAWIE REJESTRACJI PRAW DO AKCJI SERII AB
31/10/2023 12:38 46/2023 INFORMACJA O NOTOWANIU PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII AB
26/10/2023 12:01 45/2023 OŚWIADCZENIE KDPW DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZE SPÓŁKĄ UMOWY O REJESTRACJĘ PRAW DO AKCJI (PDA)
24/10/2023 16:53 44/2023 ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH
19/10/2023 10:34 43/2023 INFORMACJA NA TEMAT ZAKOŃCZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ
05/10/2023 20:11 42/2023 ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH
05/10/2023 19:52 41/2023 ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ
05/10/2023 11:54 40/2023 INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ POLENERGIA S.A. WARUNKOWEJ UMOWY NABYCIA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NAXXAR WIND FARM FOUR SRL ROZWIJAJĄCEJ PROJEKT FARMY WIATROWEJ W RUMUNII ORAZ UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA POŻYCZKI
29/09/2023 17:33 39/2023 ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH ANEKSÓW DO UMÓW REZERWACYJNYCH Z DOSTAWCĄ FUNDAMENTÓW TYPU MONOPAL
28/09/2023 10:49 38/2023 ZAWIADOMIENIE O USTANOWIENIU ZASTAWU NA AKCJACH EMITENTA
28/09/2023 10:35 37/2023 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
21/09/2023 13:37 36/2023 INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU NOTOWAŃ JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU AKCJI SERII AB
20/09/2023 14:15 35/2023 INFORMACJA O NOTOWANIU JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU AKCJI SERII AB
14/09/2023 14:00 34/2023 ZAWARCIE DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (CPPA)
13/09/2023 15:33 33/2023 OŚWIADCZENIE KDPW DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZE SPÓŁKĄ UMOWY O REJESTRACJĘ JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU
11/09/2023 15:36 32/2023 ZATWIERDZENIE PROSPEKTU POLENERGIA S.A.
01/09/2023 13:09 31/2023 UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ O PODPISANIU PRZEZ SPÓŁKĘ POLENERGIA S.A. POROZUMIENIA Z NAXXAR RENEWABLE ENERGY SRL ORAZ NAXXAR RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT HOLDING SRL DOTYCZĄCEGO POTENCJALNEGO NABYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁEK ROZWIJAJĄCYCH PROJEKTY FARM WIATROWYCH W RUMUNII, W KTÓRYM TO POROZUMIENIU NAXXAR RENEWABLE ENERGY SRL ORAZ NAXXAR RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT HOLDING SRL UDZIELIŁY EMITENTOWI WYŁĄCZNOŚCI W NEGOCJACJACH
24/08/2023 14:12 30/2023 USTALENIE OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI NOWEJ EMISJI, KTÓRE ZOSTANĄ ZAOFEROWANE PRZEZ SPÓŁKĘ, ICH CENY EMISYJNEJ ORAZ LICZBY JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA JEDNEJ AKCJI NOWEJ EMISJI
11/08/2023 19:12 29/2023 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2023 ROKU
28/07/2023 20:00 28/2023 ZAKOŃCZENIE PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM DO AUKCJI OFFSHORE NA LITWIE
27/06/2023 13:04 27/2023 ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA
26/06/2023 20:13 26/2023 INFORMACJA O ZMIANIE SZACOWANEGO POZIOMU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, WYMAGANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTÓW MORSKICH FARM WIATROWYCH
13/06/2023 25/2023 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
13/06/2023 10:56 24/2023 ZAWIADOMIENIE O USTANOWIENIU ZASTAWU NA AKCJACH EMITENTA
07/06/2023 15:51 23/2023 ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY, UMOWY DOSTAWY ORAZ UMOWY SERWISOWEJ ELEKTROLIZERA DLA PROJEKTU H2HUB NOWA SARZYNA
05/06/2023 16:58 22/2023 ZAWARCIE UMOWY KREDYTU PRZEZ EMITENTA
19/05/2023 17:09 21/2023 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE 2023 ROKU
19/05/2023 15:22 20/2023 K KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 20/2023
18/05/2023 17:45 20/2023 ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
16/05/2023 19:51 19/2023 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
16/05/2023 17:40 18/2023 POZOSTAWIENIE POZWU WZAJEMNEGO POLSKA ENERGIA – PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O. BEZ NADAWANIA DALSZEGO BIEGU
15/05/2023 15:15 17/2023 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 8 MAJA 2023 R.
08/05/2023 15:58 16/2023 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
08/05/2023 11:24 15/2023 ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA 8 MAJA 2023 R.
20/04/2023 23:29 14/2023 K KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 14/2023
20/04/2023 18:11 14/2023 ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW REZERWACYJNYCH Z DOSTAWCĄ FUNDAMENTÓW TYPU MONOPAL
11/04/2023 19:16 13/2023 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
07/04/2023 09:27 12/2023 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 3 KWIETNIA 2023 R.
03/04/2023 16:21 11/2023 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
31/03/2023 19:36 10/2023 Otrzymanie pisma procesowego od Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pozew wzajemny)
30/03/2023 23:23 9/2023 KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2022 R.
08/03/2023 19:51 8/2023 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2022 ROK
28/02/2023 17:37 7/2023 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
22/02/2023 19:44 6/2023 PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZAINICJOWANIA PROCESU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
09/02/2023 18:10 5/2023 ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ – DOSTAWA MODUŁÓW DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
08/02/2023 13:48 4/2023 ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU
31/01/2023 18:10 3/2023 TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
18/01/2023 19:42 2/2023 ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY
06/01/2023 18:53 1/2023 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
30/12/2022 13:15 43/2022 ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH
28/12/2022 17:39 42/2022 ZAWIADOMIENIE O USTANOWIENIU ZASTAWU NA AKCJACH EMITENTA
28/12/2022 17:19 41/2022 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
23/12/2022 13:49 40/2022 ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
20/12/2022 18:20 39/2022 WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
20/12/2022 10:48 38/2022 OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2027
16/12/2022 20:02 37/2022 WPŁYW USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ŚRODKACH NADZWYCZAJNYCH MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE WYSOKOŚCI CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WSPARCIU NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW W 2023 ROKU NA GRUPĘ POLENERGIA S.A.
15/12/2022 11:06 36/2022 UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2027
01/12/2022 15:56 35/2022 ZŁOŻENIE POZWU PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ POLENERGIA S.A. – POLENERGIA OBRÓT S.A. PRZECIWKO JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
17/11/2022 15:56 34/2022 WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU ODDALAJĄCY APELACJĘ POZWANEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA AMON SP. Z O.O. O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW ORAZ O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA
02/11/2022 18:56 33/2022 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2022 ROKU
10/10/2022 18:06 32/2022 POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
07/10/2022 18:30 31/2022 REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
23/09/2022 14:08 30/2022 ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
21/09/2022 20:16 29/2022 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
07/09/2022 19:06 28/2022 ZWIĘKSZENIE LIMITU ZAANGAŻOWANIA W RAMACH UMOWY POŻYCZKI ZAWARTEJ ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ EMITENTA
06/09/2022 13:30 27/2022 DECYZJA PREZESA UOKIK O WYDANIU ZGODY NA KONCENTRACJĘ POPRZEZ UTWORZENIE WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORCY (JOINT VENTURE) PRZEZ POLENERGIA S.A. ORAZ MODUS ENERGY AB
29/07/2022 18:20 26/2022 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022
15/06/2022 19:05 25/2022 OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ WEZWANIA DO ZAPŁATY
18/05/2022 12:15 24/2022 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 11 MAJA 2022 R.
11/05/2022 21:55 23/2022 ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
11/05/2022 21:27 22/2022 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
11/05/2022 09:49 21/2022 ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA 11 MAJA 2022 R.
06/05/2022 21:40 20/2022 ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
05/05/2022 10:07 19/2022 ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
29/04/2022 17:33 18/2022 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE 2022 R.
14/04/2022 17:16 17/2022 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
13/04/2022 19:08 16/2022 ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA
11/04/2022 15:52 15/2022 REJESTRACJA AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII AA W KDPW
08/04/2022 15:32 14/2022 DECYZJA O DOPUSZCZENIU I WPROWADZENIU AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII AA DO OBROTU GIEŁDOWEGO
05/04/2022 09:04 13/2022 WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII AA W KDPW
30/03/2022 10:44 12/2022 REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
21/03/2022 18:33 11/2022 PODPISANIE UMOWY INWESTYCYJNEJ POMIĘDZY POLENERGIA S.A. I MODUS ENERGY AB
21/03/2022 18:13 10/2022 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2021
02/03/2022 14:24 9/2022 INFORMACJE NA TEMAT ZAKOŃCZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ
28/02/2022 10:43 8/2022 DECYZJA O DOPUSZCZENIU I WPROWADZENIU PDA DO OBROTU I USTALENIU PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA PDA
24/02/2022 18:16 7/2022 WARUNKOWA REJESTRACJA PRAW DO AKCJI SERII AA W KDPW
22/02/2022 19:06 6/2022 ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW DOTYCZĄCYCH PREFEROWANEGO DOSTAWCY TURBIN WIATROWYCH
18/02/2022 18:28 5/2022 ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ GRABOWO
04/02/2022 12:03 4/2022 ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ PIEKŁO
28/01/2022 10:22 3/2022 TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
27/01/2022 18:09 2/2022 Zatwierdzenie i publikacja prospektu Polenergia S.A.
03/01/2022 16:54 1/2022 PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI WSZYSTKICH AKCJI EDISON ENERGIA S.A. NA POLENERGIA S.A.
31/12/2021 20:36 56/2021 USTALENIE KLUCZOWYCH WARUNKÓW JOINT VENTURE POMIĘDZY POLENERGIĄ S.A. I GREEN GENIUS ORAZ UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ WYŁĄCZNOŚCI DO PROWADZENIA NEGOCJACJI W TYM ZAKRESIE
31/12/2021 11:37 55/2021 PODPISANIE PRZYRZECZONEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI DOTYCZĄCEJ NABYCIA PRZEZ POLENERGIA S.A. WSZYSTKICH AKCJI EDISON ENERGIA S.A.
29/12/2021 14:24 54/2021 ZŁOŻENIE ZMIAN POWÓDZTW PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.
23/12/2021 12:43 53/2021 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTÓW FARM WIATROWYCH GRABOWO I PIEKŁO
23/12/2021 10:29 52/2021 INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU
22/12/2021 14:39 51/2021 ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ GRABOWO
22/12/2021 14:32 50/2021 ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ PIEKŁO
21/12/2021 19:04 49/2021 WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
20/12/2021 19:02 48/2021 WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU ODDALAJĄCY APELACJE POZWANEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA TALIA SP. Z O.O. O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW ORAZ O ZAPŁATĘ ODSZKODOWAŃ
20/12/2021 10:50 47/2021 OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2026
16/12/2021 10:33 46/2021 UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2026
01/12/2021 09:39 45/2021 ZAWARCIE UMOWY KREDYTU
23/11/2021 15:50 44/2021 POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A. NA WSPÓLNĄ KADENCJĘ
22/11/2021 16:55 43/2021 POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
10/11/2021 11:32 42/2021 ZAWARCIE UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY
05/11/2021 11:31 41/2021 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2021 R.
04/11/2021 11:29 40/2021 PODPISANIE PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM NABYCIA PRZEZ POLENERGIA S.A. WSZYSTKICH AKCJI EDISON ENERGIA S.A
13/10/2021 14:59 39/2021 INFORMACJA O ZMIANIE SZACOWANEGO POZIOMU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, WYMAGANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH
23/09/2021 14:57 38/2021 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI AKCJI W RAMACH DOCELOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
22/09/2021 14:51 37/2021 ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.
24/08/2021 14:49 36/2021 ZAWARCIE UMOWY DORADCZEJ PRZEZ POLENERGIA S.A. ORAZ MASTER BIF IV UK HOLDINGS LIMITED
04/08/2021 19:17 27/2020 ZAWARCIE UMOWY INWESTYCYJNEJ I UMOWY AKCJONARIUSZY ORAZ OGŁOSZENIE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGII S.A.
02/08/2021 14:47 35/2021 WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.
29/07/2021 14:43 34/2021 DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W SPRAWIE KOREKT ZA ROK 2020 WYDANE SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.
25/06/2021 16:05 33/2021 WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
25/06/2021 09:34 32/2021 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 18 CZERWCA 2021 R.
18/06/2021 16:07 Akcjonariusze Polenergii upoważnili zarząd spółki do emisji maksymalnie 21,43 mln akcji
18/06/2021 15:42 31/2021 ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
18/06/2021 15:08 30/2021 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
18/06/2021 08:58 29/2021 ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
17/06/2021 10:24 28/2021 ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZY ZMIAN DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
11/06/2021 20:52 27/2021 ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZY ZMIAN DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
31/05/2021 12:53 26/2021 REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
31/05/2021 08:30 25/2021 ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
28/05/2021 18:16 Akcjonariusze Polenergii chcą m.in. upoważnienia zarządu do emisji akcji
28/05/2021 17:59 24/2021 ŻĄDANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA 18 CZERWCA 2021 R.
25/05/2021 12:30 23/2021 UZYSKANIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH DODATKOWYCH PŁATNOŚCI OD SPÓLKI WIND POWER AS
24/05/2021 20:22 22/2021 Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Polenergia S.A. zwołanego na 18 czerwca 2021 r.
22/05/2021 13:49 21/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki
12/05/2021 14:15 20/2021 ZAWARCIE UMÓW KREDYTÓW DLA PORTFELII PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH „BUK” I „SULECHOW III”.
10/05/2021 17:07 19/2021 ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJACEJ UMOWĘ KREDYTÓW
04/05/2021 20:18 18/2021 POLENERGIA SA (18/2021) UZYSKANIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH DECYZJI O PRZYZNANIU PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA
16/04/2021 16:31 17/2021 PODJĘCIE DECYZJI O PODTRZYMANIU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA, ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH
15/03/2021 21:47 16/2021 ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW O PRZYŁĄCZENIE PRZEZ SPÓŁKI REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH
05/03/2021 14:08 15/2021 ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH
02/03/2021 13:04 14/2021 ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA
26/02/2021 13:29 13/2021 REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A
25/02/2021 16:23 12/2021 ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
25/02/2021 16:14 11/2021 ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 20% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
20/02/2021 18:58 10/2021 DODATKOWE POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UMOWY INWESTYCYJNEJ ORAZ UMOWY AKCJONARIUSZY POMIĘDZY MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O. A BIF IV EUROPE HOLDINGS LIMITED
12/02/2021 19:25 9/2021 ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZY
11/02/2021 11:52 8/2021 POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ ROZLICZENIA WEZWANIA
10/02/2021 13:13 7/2021 UZYSKANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ
05/02/2021 09:22 6/2021 KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 5/2021
05/02/2021 08:42 5/2021 ZMIANA UMOWY INWESTYCYJNEJ ORAZ UMOWY AKCJONARIUSZY POMIĘDZY MANSA INVESTMENTS A BIF IV EUROPE HOLDINGS LIMITED ORAZ ZMIANA CENY W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGII S.A.
29/01/2021 15:23 4/2021 ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
29/01/2021 14:34 3/2021 TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
29/01/2021 13:48 2/2021 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY
15/01/2021 13:13 1/2021 PRZYSTĄPIENIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ DO REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO
29/12/2020 19:59 35/2020 MODYFIKACJA POWÓDZTWA SPÓŁEK ZALEŻNYCH POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
28/12/2020 19:49 34/2020 ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZY
18/12/2020 14:53 33/2020 WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
18/12/2020 09:07 32/2020 OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2025
14/12/2020 16:04 31/2020 UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2025
14/12/2020 14:21 30/2020 WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
08/12/2020 29/2020 STANOWISKO ZARZĄDU POLENERGIA S.A. DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGIA S.A., OGŁOSZONEGO W DNIU 6 LISTOPADA 2020 R.
17/11/2020 19:25 28/2020 Powołanie nowego członka rady nadzorczej
04/11/2020 00:06 27/2020 ZAWARCIE UMOWY INWESTYCYJNEJ I UMOWY AKCJONARIUSZY ORAZ OGŁOSZENIE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGII S.A.
03/11/2020 23:53 26/2020 Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o: (i) rozpoczęciu rozmów z potencjalnymi inwestorami o inwestycji w akcje Polenergia S.A. („Emitent”), w tym o nabyciu istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania, (ii) podp
03/11/2020 23:29 25/2020 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
06/10/2020 17:54 24/2020 ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY
30/09/2020 19:45 23/2020 ZAWARCIE ANEKSU NR 7 DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY
30/09/2020 14:40 22/2020 ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY
08/09/2020 18:33 21/2020 POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK UZUPEŁNIAJĄCY SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
01/09/2020 11:23 20/2020 REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
29/07/2020 20:02 19/2020 ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJĄCEJ I UJEDNOLICAJĄCEJ UMOWĘ KREDYTU DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ SZYMANKOWO
11/07/2020 00:05 18/2020 ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
29/06/2020 18:20 17/2020 Zawarcie listu intencyjnego o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych
19/06/2020 14:10 16/2020 ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
04/06/2020 16:20 15/2020 ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
29/05/2020 13:52 14/2020 ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
22/05/2020 13:31 13/2020 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 19 MAJA 2020 R.
19/05/2020 12:54 12/2020 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A
18/05/2020 18:12 11/2020 Zatwierdzenie Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024
15/05/2020 18:30 10/2020 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM ORAZ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIW GAZOWYCH ORAZ UPRAWNIEŃ DO EMISJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE
20/04/2020 16:52 9/2020 Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.
14/04/2020 17:42 8/2020 Zwołanie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/04/2020 13:37 7/2020 ZAWARCIE ISTOTNYCH TRANSAKCJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE
06/03/2020 13:57 6/2020 POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
26/02/2020 13:49 5/2020 ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ 23 I FARMY WIATROWEJ DIPOL
07/02/2020 14:58 4/2020 APELACJA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU W SPRAWIE O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW
30/01/2020 13:21 3/2020 TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
28/01/2020 13:36 2/2020 WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI CZĘŚCI UCHWAŁY NWZA
22/01/2020 15:34 1/2020 POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A.
30/12/2019 15:21 40/2019 INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU
20/12/2019 16:53 39/2019 WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
19/12/2019 12:37 38/2019 WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
16/12/2019 15:58 37/2019 REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.
10/12/2019 17:08 36/2019 OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2024
10/12/2019 11:18 35/2019 PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ
09/12/2019 15:38 34/2019 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ
06/12/2019 14:36 33/2019 Udział spółki zależnej Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2024
05/11/2019 21:14 32/2019 Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo
22/10/2019 14:16 31/2019 Zawarcie umowy znaczącej
18/10/2019 16:43 30/2019 Zawarcie umowy zmieniającej umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce zależnej
30/09/2019 11:23 29/2019 Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
23/09/2019 17:08 28/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego w 2019 roku
21/08/2019 14:11 27/2019 ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.
19/08/2019 17:05 NN TFI zmniejszył udział w Polenergii do 4,92 proc.
19/08/2019 17:01 26/2019 ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
30/07/2019 14:56 25/2019 DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W SPRAWIE KOREKT ZA ROK 2018 WYDANE SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.
25/07/2019 15:50 24/2019 POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
25/06/2019 13:06 23/2019 ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.
08/05/2019 13:00 22/2019 Zawarcie umów znaczących
24/04/2019 09:55 21/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 17 kwietnia 2019 r.
17/04/2019 14:40 20/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A
17/04/2019 13:45 19/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.
12/04/2019 17:32 18/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
05/04/2019 15:08 17/2019 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
04/04/2019 16:39 16/2019 Zawarcie umów znaczących
29/03/2019 13:10 15/2019 Zawarcie umów znaczących
28/03/2019 16:47 14/2019 Zmiana porządku obrad ZWZ Polenergia S.A. zwołanego na 17 kwietnia 2019 r.
14/03/2019 12:12 13/2019 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej.
13/03/2019 16:50 12/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/03/2019 16:12 11/2019 Zaskarżenie uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
05/03/2019 14:59 10/2019 Transakcja sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej na rzecz Wind Power AS – ziszczenie się jednego z warunków zawieszających
31/01/2019 14:32 9/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
30/01/2019 10:39 8/2019 Uzyskanie warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej
28/01/2019 20:45 7/2019 Uzyskanie przez spółkę zależną warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej
23/01/2019 17:34 Jacek Głowacki zrezygnował z funkcji prezesa Polenergii; nowym prezesem Michał Michalski
23/01/2019 17:20 6/2019 Zmiany w składzie Zarządu Polenergia S.A.
15/01/2019 16:15 5/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r.
14/01/2019 19:12 4/2019 Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023
08/01/2019 15:11 3/2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.
08/01/2019 15:00 2/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A
07/01/2019 16:11 1/2019 Rezygnacja osoby nadzorującej
22/12/2018 21:18 55/2018 Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023
21/12/2018 16:00 54/2018 Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2023
20/12/2018 16:01 53/2018 Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów i wartości firmy w sprawozdaniu skonsolidowanym
20/12/2018 12:23 52/2018 Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy zbycia udziałów w spółce zależnej
20/12/2018 11:59 51/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzgodnienia treści umów związanych z potencjalną sprzedażą 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I S.A. na rzecz koncernu Equinor.
14/12/2018 18:40 50/2018 Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022
11/12/2018 17:07 49/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07/12/2018 22:15 48/2018 Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022
05/12/2018 15:24 47/2018 Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2022
30/11/2018 15:16 46/2018 Rezygnacja członka zarządu Polenergia S.A.
28/11/2018 12:43 45/2018 Ostateczne wyniki aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021
28/11/2018 10:54 44/2018 Wynik aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, która odbyła się w dniu 15 listopada 2018 r.
22/11/2018 17:38 43/2018 Przystąpienie przez spółkę zależną do realizacji planu inwestycyjnego
21/11/2018 17:26 42/2018 Wynik aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2018 r.
20/11/2018 17:11 41/2018 Wstępne wyniki aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021
15/11/2018 14:15 40/2018 Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021
25/10/2018 18:11 39/2018 Powiadomienie o transakcjach w odniesieniu do akcji POLENERGIA S.A.
25/10/2018 17:40 38/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
17/10/2018 17:19 37/2018 Otrzymanie informacji o wstępnych i szacunkowych wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A. ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o.
10/10/2018 19:21 Generali OFE, NN OFE i Aviva OFE nie sprzedadzą akcji Polenergii w wezwaniu
10/10/2018 19:03 36/2018 Otrzymanie od funduszy pisma w sprawie wezwania na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o.
11/09/2018 19:14 35/2018 Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r.
31/08/2018 17:05 34/2018 Zarejestrowanie zmian statutu Polenergia S.A.
27/08/2018 16:57 33/2018 Zawarcie porozumienia akcjonariuszy oraz ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A.
20/08/2018 16:47 32/2018 Zaskarżenie uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki – dalsze informacje
14/08/2018 17:37 31/2018 Powzięcie informacji o zaskarżeniu uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki
08/08/2018 19:46 30/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej straty Segmentu Obrotu
08/08/2018 17:45 29/2018 Powołanie nowych członków Zarządu
26/07/2018 10:30 28/2018 Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2017 dla spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
19/07/2018 14:08 27/2018 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Polenergia S.A.
18/07/2018 16:08 26/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 13 lipca 2018 r.
13/07/2018 17:20 25/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej Polenergia S.A.
13/07/2018 17:06 24/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.
12/07/2018 13:38 23/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu negocjacji dokumentacji kredytowej oraz zmiana istotnych umów zawartych w związku z finansowaniem budowy farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród
06/07/2018 17:32 22/2018 Rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
05/07/2018 18:47 21/2018 Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r.
03/07/2018 18:09 20/2018 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
02/07/2018 18:30 19/2018 Informacja o dokonaniu odpisu w segmencie biomasy
28/06/2018 19:38 18/2018 Zmiana istotnych umów finansowych, dotyczących farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice
28/06/2018 13:40 17/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
15/06/2018 18:53 16/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia
14/06/2018 15:00 15/2018 Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Polenergia S.A. w drodze dziedziczenia
22/05/2018 14:08 14/2018 Zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil Holding Netherlands B.V. własność 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych oraz zawarcie innych umów
02/05/2018 16:30 13/2018 Uzgodnienie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil Holding Netherlands B.V. własność 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych
01/05/2018 03:35 12/2018 Złożenie pozwu przez spółki zależne Polenergia S.A. – Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o. przeciwko Tauron Polska Energia S.A.
27/04/2018 18:23 11/2018 ZISZCZENIE SIĘ DRUGIEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH – UZYSKANIE BEZWARUNKOWEJ ZGODY PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NA REALIZACJĘ TRANSAKCJI
27/04/2018 11:52 10/2018 Korekta do raportu bieżącego nr 10/2018 POL: Bezskuteczne zakończenie mediacji pomiędzy spółkami zależnymi Polenergia S.A. a Eolos Polska sp. z o. o.
26/04/2018 17:36 9/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu
25/04/2018 18:00 8/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
21/04/2018 08:43 7/2018 ZISZCZENIE SIĘ JEDNEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH- PRAWOMOCNA REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK ZALEŻNYCH
09/04/2018 17:49 6/2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
29/03/2018 20:07 5/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia
05/03/2018 19:02 4/2018 UZYSKANIE ZGÓD KORPORACYJNYCH ORAZ ZAWARCIE UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH
05/03/2018 18:53 3/2018 UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ PROCESU POTENCJALNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH
20/02/2018 18:37 2/2018 Powołanie członka Zarządu Spółki
01/02/2018 18:42 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych
08/12/2017 18:18 12/2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółce zależnej
18/10/2017 17:25 11/2017 Informacja o dokonaniu odpisu w związku z zaniechaniem działalności spółki zależnej
18/10/2017 17:16 10/2017 Informacja o dokonaniu odpisu
26/09/2017 16:02 9/2017 Informacja o rezygnacji z realizacji projektu i odpisie
14/04/2017 19:04 8/2017 Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok
30/03/2017 15:00 7/2017 Powołanie członka Rady Nadzorczej
30/03/2017 14:48 6/2017 Lista akcjonariuszy posiadajacych ponad 5% głosów na ZWZA
30/03/2017 14:34 5/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
01/03/2017 16:31 4/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/01/2017 10:26 3/2017 Terminy publikacji raportów okresowych
24/01/2017 15:22 2/2017 Zawarcie umowy znaczącej
18/01/2017 15:40 1/2017 Wartość zakontraktowanych transakcji
07/12/2016 20:03 32/2016 Dokonanie odpisu
30/11/2016 14:10 31/2016 Lista akcjonariuszy
30/11/2016 14:07 30/2016 Uchwały NWZA
22/11/2016 10:42 29/2016 Życiorys członka Zarządu
14/11/2016 13:42 28/2016 Powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia
09/11/2016 09:43 27/2016 Korekta raportu okresowego
08/11/2016 18:08 26/2016 Powołanie Członka Zarządu
26/10/2016 15:58 25/2016 Zawiadomienie o zamiarze połączenia
26/10/2016 15:53 24/2016 Zwołanie walnego zgromadzenia
10/10/2016 20:31 23/2016 Rezygnacja z realizacji projektu i dokonanie odpisu
10/10/2016 20:24 22/2016 Wartość zakontraktowanych transakcji
06/07/2016 19:54 21/2016 Informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy
01/07/2016 15:08 20/2016 Wartość obrotów z kontrahentem
01/07/2016 10:50 19/2016 Wartość obrotów z kontrahentem
23/06/2016 15:50 18/2016 Wartość obrotów z kontrahentem
16/06/2016 15:59 17/2016 Sprzedaż projektu
27/05/2016 17:44 16/2016 Wartość obrotów z kontrahentem
13/05/2016 14:28 15/2016 Wartość obrotów z kontrahentem
28/04/2016 18:26 14/2016 Zmiany w składzie Zarządu
14/04/2016 09:38 11/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej
25/03/2016 12:41 13/2016 Lista akcjonariuszy
25/03/2016 12:21 12/2016 Wypłata dywidendy
25/03/2016 12:15 11/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej
24/03/2016 22:57 10/2016 Uchwały ZWZA
08/03/2016 09:30 9/2016 Wartość obrotów z kontrahentem
25/02/2016 13:11 8/2016 Zwołanie Walnego Zgromadzenia