Serwis Korporacyjny

Złożenie zmian powództw przez spółki zależne...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Złożenie zmian powództw przez spółki zależne Polenergia S.A. – Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o. przeciwko Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

28/12/2023 21:05

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 roku, nr 24/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku, nr 27/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, nr 54/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku oraz nr 34/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 roku spółka zależna Emitenta – Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, drugą zmianę powództwa przeciwko spółce zależnej Tauron Polska Energia S.A. – Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”) w związku z nieskutecznym wypowiedzeniem oraz niewykonywaniem przez PKH długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Amon. Na mocy powyższej zmiany powództwa, Amon obok kwot dotychczas dochodzonych, domaga się zapłaty kwoty 18.297.696,66 złotych tytułem odszkodowania za niewykonywanie ww. umów w dalszym okresie ich obowiązywania.

Ponadto, Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 roku, nr 27/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, nr 6/2020 z dnia 6 marca 2020 roku, nr 21/2020 z dnia 8 września 2020 roku, nr 48/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku oraz nr 54/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 roku spółka zależna Emitenta – Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, piątą zmianę powództwa przeciwko PKH w związku z nieskutecznym wypowiedzeniem oraz niewykonywaniem przez PKH długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Talia. Na mocy powyższej zmiany powództwa, Talia obok kwot dotychczas dochodzonych, domaga się zapłaty kwoty 12.075.080,14 złotych tytułem odszkodowania za niewykonywanie ww. umów w dalszym okresie ich obowiązywania.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close