Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji liczby głosów Udział
MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O.* 33 127 625 33 127 625 42,90%
BIF IV Europe Holdings Limited* 24 738 738 24 738 738 32,04%
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** 6 045 142 6 045 142 7,83%
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY*** 4 571 000 4 571 000 5,92%
Pozostali (free float)  8 736 408  8 736 408 11,31%
Razem  77 218 913  77 218 913 100,00%

 

* patrz raport bieżący nr 16/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. Zgodnie z zawiadomieniami z dnia 13 kwietnia 2022 r., Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited działają w porozumieniu, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 3 listopada 2020 r. (z późniejszymi zmianami), spełniającej kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Informacje uwzględniają informacje otrzymane z KDPW S.A. dot. spisu nabywców akcji w ramach Oferty Publicznej akcji zwyklych na okaziciela serii AB. Informacje uwzględniają również zawiadomienie z dnia 3 kwietnia 2024 r. przekazane raportem bieżącym nr 20/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.
** patrz raport bieżący nr 19/2023 z dnia 16 maja 2023 r., z uwzględnieniem informacji otrzymanych z KDPW S.A. dot. spisu nabywców akcji w ramach Oferty Publicznej akcji zwyklych na okaziciela serii AB.
***patrz raport bieżący nr 18/2024 z dnia 19 marca 2024 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close