Serwis
korporacyjny

Akcjonariat

Kontrast
Wielkość liter - A +

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji liczby głosów Udział
MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O.* 28 617 254 28 617 254 42,84%
BIF IV Europe Holdings Limited* 21 317 706 21 317 706 31,91%
Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** 5 229 666 5 229 666 7,83%
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY** 3 954 903 3 954 903 5,92%
Pozostali (free float) 7 683 383 7 683 383 11,50%
Razem 66 802 246 66 802 246 100,00%

 

*  patrz raport bieżący nr 16/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. Zgodnie z zawiadomieniami z dnia 13 kwietnia 2022 r., Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited działają w porozumieniu, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 3 listopada 2020 r. (z późniejszymi zmianami), spełniającej kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
** patrz raport bieżący nr 17/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close