Serwis Korporacyjny

Postępowania przetargowe

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Postępowania przetargowe

„Budowa ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Rzeszowie”

Warszawa, 13-10-2023

Informacja o rozstrzygnięciu Etapu I Przetargu „Budowa ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Rzeszowie”

Zgodnie z punktem 14.II Ogłoszenia o Przetargu informujemy, że  do II Etapu Przetargu zakwalifikowali się następujący Wykonawcy (w kolejności alfabetycznej):

 1. Biproraf Sp. z o.o.
 2. Elektrometal SA
 3. Polimex Mostostal S.A.
 4. SBB Energy S.A
 5. Torpol Oil and Gas Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że z dalszego udziału w Przetargu wykluczeni zostali Wykonawcy (w kolejności alfabetycznej):

 1. Erbud S.A.
 2. Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o.
 3. Remak – Energomontaż Spółka Akcyjna
 4. TSG Polska sp. z o.o.

„Budowa ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Rzeszowie”

Opis postępowania: Przedmiotem projektu jest wykonanie w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj) ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Rzeszowie.

Projekt będzie realizowany na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 54.

Projekt objęty jest dofinansowaniem pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.  Umowa o dofinansowanie została zawarta pomiędzy NFOŚiGW a spółką Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. Obecnie procedowana jest cesja praw i obowiązków tej umowy ze spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. na Zamawiającego.

Dofinansowanie: ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przetarg składa się z dwóch etapów:

Etap I – Prekwalifikacja,

Etap II – Wybór Wykonawcy.

Data ogłoszenia: 06/09/2023

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu: 13/09/2023

Termin składania dokumentów prekwalifikacyjnych: 19/09/2023

Status przetargu: Otwarte

„H2Hub Nowa Sarzyna – budowa instalacji do produkcji, magazynowania i przesyłania
zielonego wodoru w oparciu o proces elektrolizy wraz ze stacją tankowania wodoru”

Opis postępowania: Przedmiotem Projektu jest wykonanie w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj) instalacji do produkcji, magazynowania i przesyłania zielonego wodoru w oparciu o proces elektrolizy wraz ze stacją tankowania wodoru.

Projekt będzie realizowany na terenie zakładu Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. oraz na terenie zakładu CIECH SARZYNA S.A., w miejscowości Nowa Sarzyna.

Projekt w części stanowiącej budowę stacji tankowania wodoru w Nowej Sarzynie objęty jest dofinansowaniem pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.  Umowa o dofinansowanie została zawarta pomiędzy NFOŚiGW a spółką Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. Obecnie procedowana jest cesja praw i obowiązków tej umowy ze spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. na Zamawiającego.

Dofinansowanie: ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przetarg składa się z dwóch etapów:

Etap I – Prekwalifikacja,

Etap II – Wybór Wykonawcy.

Data ogłoszenia: 28/08/2023

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu: 04/09/2023

Termin składania dokumentów prekwalifikacyjnych: 11/09/2023

Status przetargu: Otwarte

Uwagi: Informujemy o zmianie Załącznika nr 1. do Ogłoszenia „Wzór Umowy NDA” w dniu 08.09.2023. Załącznik do pobrania w poniższym linku.

Rozstrzygnięcie prekwalifikacji: Warszawa, 27-09-2023 Informacja o rozstrzygnięciu Etapu I Przetargu „H2Hub Nowa Sarzyna – budowa instalacji do produkcji, magazynowania i przesyłania zielonego wodoru w oparciu o proces elektrolizy wraz ze stacją tankowania wodoru”

Zgodnie z punktem 14.II Ogłoszenia o Przetargu informujemy, że  do II Etapu Przetargu zakwalifikowali się następujący Wykonawcy (w kolejności alfabetycznej):

 1. Biproraf Sp. z o.o.
 2. CONTROL PROCESS S.A. w konsorcjum z SMCE Europe Sp. z o.o.
 3. Polimex Mostostal S.A.
 4. SBB Energy S.A
 5. Torpol Oil and Gas Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że z dalszego udziału w Przetargu wykluczeni zostali Wykonawcy (w kolejności alfabetycznej):

 1. CAC Engineering Poland
 2. Erbud S.A.
 3. Remak – Energomontaż Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu wg. postępowania nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu wg. postępowania nr 1 pn.: „plT90023-01_01_H2HUB NOWA SARZYNA – BUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ZIELONEGO
WODORU W OPARCIU O PROCES ELEKTROLIZY WRAZ ZE STACJĄ TANKOWANIA WODORU”

Opis postępowania: Po dokonaniu prekwalifikacji w przetargu wystąpiły istotne okoliczności mające wpływ na zakres (przedmiot) postępowania oraz wpływające na kryteria oceny ofert. W związku z powyższym na podstawie pkt. IV (1.2) Warunków Zamówienia, Zamawiający zmuszony jest do unieważnia przetargu.

Data unieważnienia przetargu: 16/08/2023

Data ogłoszenia: 17/08/2023

Status przetargu: Zamknięte

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu wg. postępowania nr 2

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu wg. postępowania nr 2 pn.: „plT90023-01_02_BUDOWA STACJI TANKOWANIA WODORU W RZESZOWIE”

Opis postępowania: Po dokonaniu prekwalifikacji w przetargu wystąpiły istotne okoliczności mające wpływ na zakres (przedmiot) postępowania oraz wpływające na kryteria oceny ofert. W związku z powyższym na podstawie pkt. IV (1.2) Warunków Zamówienia, Zamawiający zmuszony jest do unieważnia przetargu.

Data unieważnienia przetargu: 16/08/2023

Data ogłoszenia: 17/08/2023

Status przetargu: Zamknięte

Postępowanie nr 1

Ogłoszenie o prekwalifikacji do przetargu pn.: „plT90023-01_01_H2HUB NOWA SARZYNA – BUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ZIELONEGO WODORU W OPARCIU O PROCES ELEKTROLIZY WRAZ ZE STACJĄ TANKOWANIA WODORU”

Opis postępowania: Wykonanie w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj) instalacji do produkcji wodoru metodą elektrolizy wraz ze stacją tankowania wodoru na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS), w miejscowości Nowa Sarzyna, przy ulicy ks. Popiełuszki 2, 37-310 Nowa Sarzyna (nr ew. dz. / obręb: 2/314, 2/165; obręb 0007).

Data ogłoszenia: 24/04/2023

Termin składania ofert: 02/05/2023 r., do godziny 14:00

Status: Unieważnione

Postępowanie nr 2

Ogłoszenie o prekwalifikacji do przetargu pn.: „plT90023-01_02_BUDOWA STACJI TANKOWANIA WODORU W RZESZOWIE”

Opis postępowania: Wykonanie w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj) instalacji do dystrybucji zielonego wodoru ze stacją tankowania autobusów miejskich w Rzeszowie. Planowana inwestycja zakłada rozładunek wodoru z bateriowozu do magazynu stałego (przez trailer connection panel) oraz tankowanie z niego autobusów napędzanych paliwem wodorowym. Instalację zaplanowano na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie, z dostępem do drogi publicznej.

Komunikat: Informujemy, że w związku z prekwalifikacją projektu Budowy Stacji Tankowania Wodoru w Rzeszowie w dniu 10.05.2023 o godzinie 14:00 został na stronie Polenergii zmieniony załącznik „Kwestionariusz Prekwalifikacji”.

Data ogłoszenia: 24/04/2023

Termin składania ofert: 02/05/2023 r., do godziny 14:00

Status: Unieważnione

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close