Serwis Korporacyjny

Polenergia Obrót

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Polenergia Obrót

Wszystkie spółki z Grupy Polenergia prowadzą aktywne działania na rzecz przyspieszenia zielonej transformacji. Polenergia Obrót pełni szczególną rolę w realizacji tej misji.

Pozwalają na to kompetencje zespołu naszej spółki, zaplecze technologiczne i dostęp do rynków europejskich. Dzięki tym atutom realnie wspieramy rozwój OZE, optymalizujemy pracę wytwórców i umożliwiamy dekarbonizację polskich przedsiębiorstw, włączając w to największych odbiorców energii.

Współpraca z Polenergią Obrót to najszybsza droga do redukcji emisji dwutlenku węgla w zakresie 1 i 2. Dzięki temu firmy, które korzystają z naszych usług mogą wyjść naprzeciw nowym wymogom regulacyjnym i nowym oczekiwaniom swoich partnerów biznesowych.

Rynki, na których prowadzimy działalność

Kluczowe kompetencje Polenergii Obrót

Zarządzanie portfelem i trading

Wspieramy w zarządzaniu portfelem podmioty z rynku energii działające na rynku europejskim.

Umowy typu cPPA

Wspieramy przedsiębiorstwa, które chcą zredukować swój ślad węglowy i jednocześnie uniezależnić się od wahań cen energii.

Produkty strukturyzowane

Współpracujemy z producentami z segmentu OZE (odkup energii) oraz sprzedajemy zieloną energię do przedsiębiorstw.

Zarządzanie portfelem i trading

Specjalizujemy się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem oraz gwarancjami i świadectwami pochodzenia (zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących).

W 2020 roku uzyskaliśmy przedłużenie koncesji na obrót energią elektryczną w Polsce. Od 2013 roku jesteśmy bezpośrednim członkiem giełdy EPEX SPOT SE, a od 2018 roku także giełdy EEX.

Od 2016 roku prowadzimy działalność handlową na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji CO2. Od października 2013 roku jesteśmy aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, członkiem wspierającym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz regularnym członkiem europejskiej organizacji firm handlowych: European Federation of Energy Traders (EFET).

Równolegle zwiększamy liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych. W 2014 roku uzyskaliśmy koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem z zagranicą (OGZ). Z końcem 2017 roku rozpoczęliśmy handel gazem na giełdzie ICE Endex.

Zarządzanie unikatowym portfelem Grupy Polenergia umożliwiło nam zdobycie doświadczenia, które wykorzystujemy obsługując innych producentów zielonej energii.

Umożliwiamy outsourcing procesów, który pozwala właścicielom aktywów wytwórczych skoncentrować się na rozwoju biznesu. Oferujemy również usługę bilansowania handlowego energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Oferujemy usługi oparte o umowy PPA oraz PPA+

Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) to umowy zawierane przez odbiorcę energii bezpośrednio z jej wytwórcą. W przypadku Polenergii oznacza to wytwórcę, który dysponuje szerokim portfelem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Horyzont czasowy umów tego typu sięga nawet 20 lat. W tym czasie energia sprzedawana jest po ustalonej wcześniej cenie.

Zalety kontraktu PPA zawartego z wytwórcą, który posiada OZE:

  • Umożliwiają odbiorcy uniezależnić się od wahań rynkowych cen energii
  • Pozwalają na zmniejszenie śladu węglowego firmy, co przygotowuje ją do wymogów dekarbonizacji europejskiej gospodarki w horyzontach lat 2030 i 2050 oraz raportowania
  • Pozycjonuje odbiorcę jako firmę zaangażowaną w walkę ze zmianami klimatu (korzyści marketingowe oraz przewagi w relacjach z kluczowymi odbiorcami produktów i usług)

PPA+ to umowa współistniejąca z umową PPA, w ramach której zapewniamy zbilansowanie pełnych dostaw fizycznych do Klienta, aby w pełni zaspokoić jego potrzeby konsumpcyjnie. Usługa polega na kompleksowym uzupełnianiu niedoborów i kompensacji nadwyżek, jakie mogą wystąpić przy dostawie wolumenu energii odnawialnej do Klienta.

Grzegorz Butrym
Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży PPA
+48 571 600 147
grzegorz.butrym@polenergia.pl

Maciej Guzdraj
Menadżer ds. Kluczowych Klientów
+48 519 694 896
maciej.guzdraj@polenergia.pl

e-mail: ppa@polenergia.pl

Zarządzanie kwestiami ESG

Współcześnie sukces opiera się na zrównoważonym podejściu do środowiska i biznesu. W naszym regularnie aktualizowanym Serwisie ESG opisujemy wysiłki ukierunkowane na generowanie korzystnych efektów dla środowiska, społeczeństwa oraz osiągnięć w obszarze zarządzania. Nasza witryna to jedna z pierwszych platform tego typu działających na polskim rynku, która stanowi jednocześnie inauguracyjną inicjatywę w obszarze sektora energetycznego.

Przejdź do serwisu ESG Grupy Polenergia

Produkty strukturyzowane

W ramach strukturyzowanych rozwiązań współpracują z nami:

Producenci
zielonej
energii

Firmy, które chcą czerpać korzyści ze zmiennej ceny energii, dywersyfikując jej źródła i terminy dostaw

W ramach strukturyzowanych rozwiązań współpracujemy z producentami energii odnawialnej (OZE) oraz Klientami biznesowymi, którzy chcą konsumować zieloną energię, ale potrzebują usług uzupełniających.

Producentom OZE oferujemy odkup energii wytworzonej w źródłach odnawialnych (Origination) oparty o elastyczne produkty rynkowe.

Dla Klientów biznesowych jesteśmy w stanie skonstruować produkt wychodzący naprzeciw ich oczekiwaniom, uwzględniający posiadane już własne źródła OZE lub zakontraktowane dostawy PPA.

Władze spółki

Ukończył studia na Wydziale Paliw i Energii AGH w Krakowie. Karierę zawodową zaczynał w 2004 roku jako Key Account Manager w spółce Atel (później część grupy Alpiq). W czasie swojej pracy nadzorował realizację pierwszego projektu farmy wiatrowego przez Alpiq w Polsce. Od 2009 roku dyrektor zarządzający w Alpiq Lithuania.

Odpowiadał za stworzenie spółki handlowej działającej na terenie krajów bałtyckich. Od 2017 roku dyrektor generalny Ignitis Polska. Tworzył firmę od podstaw, nadzorując jej wzrost i rozwój.

Od kwietnia 2023 roku Prezes Zarządu Polenergii Obrót S.A. Prywatnie entuzjasta nowych technologii oraz wszystkiego, co związane z Włochami, Afryką i kawą.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu gdzie ukończył  studia na kierunku finansów i bankowości uzyskując tytuł magistra. Dodatkowo ukończył również studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studia podyplomowe: Psychologia w biznesie (SWPS) oraz Data Science – Big Data (Politechnika Warszawska).

Karierę zawodową rozpoczął w KPMG Sp. z o.o. gdzie uczestniczył w projektach dla największych instytucji finansowych w Polsce. Kontynuował ją w DDPP Corporate Finance zajmując się projektami pozyskania finansowania, prospektów emisyjnych oraz przeprowadzania optymalizacji działalności podmiotów.

Od roku 2010 jako dyrektor finansowy podmiotów z branży budownictwa oraz energetyki odpowiadał za ich efektywne zarządzanie finansowe, optymalizację struktur i procesów, współpracę z partnerami oraz pozyskanie finansowania i rozliczanie dużych inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczył w procesach due dilligence oraz pozyskania inwestora zewnętrznego. W podmiotach z którymi był związany rozwijał wdrożenia nowoczesnych systemów IT wspierających prowadzoną działalność.

Od 2022 roku Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Polenergia Obrót S.A. odpowiedzialny za obszar finansów, kontrolingu, backoffice. Prywatnie entuzjasta prawie wszystkich sportów wodnych, triatlonu oraz podróży.

Dokumenty

Polenergia Obrót S.A.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
NIP: 526-20-98-617
REGON: 012789596

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043658 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 15 102 069,00 zł, wpłacony w całości

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close