Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Kalendarium

26 / 03 / 2024

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2023

26 / 03 / 2024

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023

22 / 05 / 2024

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2024 roku

20 / 08 / 2024

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA

21 / 11 / 2024

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2024 roku

30 / 03 / 2023

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2022

30 / 03 / 2023

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022

24 / 05 / 2023

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2023 roku

24 / 08 / 2023

Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA

22 / 11 / 2023

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2023 roku

17 / 08 / 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA

18 / 08 / 2022

Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA

23 / 11 / 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2022 roku

24 / 11 / 2022

Prezentacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2022 roku

30 / 03 / 2021

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2020

Więcej
30 / 03 / 2021

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020

Więcej
18 / 05 / 2021

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2021 roku

Więcej
11 / 08 / 2021

Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA

Wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za i półrocze 2021 roku

Więcej
23 / 11 / 2021

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2021 roku

24 / 11 / 2021

Prezentacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2021 roku

09 / 03 / 2020

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2019

Więcej
09 / 03 / 2020

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

Więcej
18 / 05 / 2020

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Gupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2020 roku

Więcej
19 / 05 / 2020

Prezentacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2020 roku

Więcej
12 / 08 / 2020

Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA

Wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2020 roku

Więcej
05 / 11 / 2020

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2020 roku

Więcej
18 / 11 / 2019

Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA

Wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 roku

Więcej
15 / 11 / 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2019 roku

Więcej
16 / 05 / 2019

Prezentacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2019 roku

Więcej
15 / 05 / 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2019 roku

Więcej
04 / 03 / 2019

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

Więcej
04 / 03 / 2019

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

Więcej
14 / 11 / 2018

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2018 roku

Więcej
08 / 08 / 2018

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA

Wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2018 roku

Więcej
16 / 05 / 2018

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2018 roku

Więcej
20 / 02 / 2018

Publikacja raportu rocznego za rok 2017

Więcej
20 / 02 / 2018

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

Więcej
08 / 11 / 2017

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za III kwartał 2017 roku

Więcej
10 / 08 / 2017

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia SA wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2017 roku

Więcej
11 / 05 / 2017

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za I kwartał 2017 roku

Więcej
16 / 02 / 2017

Publikacja raportu rocznego za rok 2016

Więcej
16 / 02 / 2017

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

Więcej
08 / 11 / 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Gupy Kapitałowej Polenergia za III kwartał 2016

Więcej
10 / 08 / 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2016

Więcej
11 / 05 / 2021

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitalowej Polenergia za I kwartał 2016

Więcej
17 / 02 / 2016

Publikacja raportu rocznego za rok 2015

Więcej
17 / 02 / 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015

Więcej
05 / 11 / 2015

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Gupy Kapitałowej Polenergia za III kwartał 2015

Więcej
11 / 08 / 2015

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Polenergia wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2015

Więcej
12 / 05 / 2015

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitalowej Polenergia za I kwartał 2015

Więcej
15 / 04 / 2015

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej
11 / 03 / 2015

Publikacja wyników finansowych za 2014 rok

Więcej
05 / 08 / 2014

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego grupy kapitałowej PEP SA wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2014 roku

Więcej
11 / 02 / 2014

Publikacja wyników finansowych za IV kwartał i 2013 rok

Więcej
07 / 11 / 2013

Publikacja wyników finansowych za III kwartał 2013 roku

Więcej
25 / 04 / 2013

Publikacja wyników finansowych za II kwartał i I półrocze 2013 roku

Więcej
27 / 03 / 2013

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej
27 / 02 / 2013

Publikacja wyników finansowych za IV kwartał i 2012 rok

26 / 02 / 2013

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2012

Więcej
07 / 11 / 2012

Publikacja wyników za III kwartał 2012 roku

Więcej
05 / 11 / 2012

Nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników

Więcej
09 / 08 / 2012

Publikacja wyników za II kwartał 2012

Więcej
15 / 05 / 2012

Publikacja wyników za I kwartał 2012

Więcej
03 / 04 / 2012

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej
22 / 02 / 2012

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2011

Więcej
03 / 11 / 2012

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za III kwartał 2011 roku

Więcej
11 / 08 / 2011

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2011 roku

Więcej
11 / 08 / 2011

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za I kwartał 2011 roku

Więcej
16 / 03 / 2011

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej
10 / 02 / 2011

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2010 r.

Więcej
04 / 11 / 2010

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za III kwartał 2010 roku

Więcej
11 / 08 / 2010

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za II kwartał 2010 roku

Więcej
28 / 04 / 2010

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za I kwartał 2010 rok

Więcej
10 / 02 / 2010

Publikacja raportu rocznego za rok 2009 r.

Więcej
10 / 02 / 2010

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za IV kwartał 2009 rok

Więcej
10 / 02 / 2010

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009 r.

Więcej
04 / 11 / 2009

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za III kwartał 2009 rok

Więcej
10 / 08 / 2009

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za II kwartał 2009 rok

Więcej
10 / 08 / 2009

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2009 r.

Więcej
27 / 04 / 2009

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za II kwartał 2009 rok

Więcej
10 / 02 / 2009

Publikacja raportu rocznego za rok 2008 r.

Więcej
10 / 02 / 2009

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za IV kwartał 2008 rok

Więcej
10 / 02 / 2009

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2008 r.

Więcej
28 / 10 / 2008

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za III kwartał 2008 rok

Więcej
10 / 09 / 2008

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej
07 / 08 / 2008

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za II kwartał 2008 rok

Więcej
07 / 08 / 2008

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2008 r.

Więcej
24 / 06 / 2008

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, 24 czerwca 2008 roku, godz. 10.00, siedziba Spółki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169

Więcej
24 / 04 / 2008

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PEP SA za I kwartał 2008 rok

Więcej
28 / 02 / 2008

Publikacja raportu rocznego za rok 2007 r.

Więcej
28 / 02 / 2008

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za IV kwartał 2007 r.

Więcej
28 / 02 / 2008

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007 r.

Więcej
29 / 10 / 2007

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za III kwartał 2007 r.

Więcej
06 / 08 / 2007

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za II kwartał 2007 r.

Więcej
06 / 08 / 2007

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2007 r.

Więcej
24 / 04 / 2007

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za I kwartał 2007 r.

Więcej
26 / 02 / 2007

Publikacja raportu rocznego za 2006 rok

Więcej
26 / 02 / 2007

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za IV kwartał 2006 r.

Więcej
26 / 02 / 2007

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok

Więcej
03 / 11 / 2006

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej
26 / 10 / 2006

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za III kwartał 2006 r.

Więcej
10 / 08 / 2006

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za II kwartał 2006 r.

Więcej
10 / 08 / 2006

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2006 roku

Więcej
12 / 06 / 2006

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej
30 / 05 / 2006

Dzień wypłaty dywidendy za 2005 rok

Więcej
26 / 04 / 2006

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za I kwartał 2006 r.

Więcej
01 / 03 / 2006

Publikacja raportu rocznego za 2005 rok

Więcej
01 / 03 / 2006

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok

Więcej
25 / 01 / 2006

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za IV kwartał 2005 r.

Więcej
23 / 12 / 2005

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Więcej
14 / 11 / 2005

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za III kwartał 2005 r.

Więcej
12 / 08 / 2005

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za II kwartał 2005 r.

Więcej
12 / 08 / 2005

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej PEP S.A. za I półrocze 2005 r.

Więcej
05 / 05 / 2005

Przydział akcji sprzedawanych

Więcej
04 / 05 / 2005

Zamknięcie publicznej sprzedaży

Więcej
29 / 04 / 2005

Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej

Więcej
28 / 04 / 2005

Podanie do publicznej wiadomości wysokości ceny sprzedaży (do godziny 8.00)

Więcej
28 / 04 / 2005

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej

Więcej
28 / 04 / 2005

Skierowanie do inwestorów wezwań do złożenia zapisów w transzy instytucjonalnej

Więcej
27 / 04 / 2005

Zakończenie budowy księgi popytu

Więcej
27 / 04 / 2005

Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej

Więcej
25 / 04 / 2005

Otwarcie publicznej sprzedaży akcji

Więcej
25 / 04 / 2005

Rozpoczęcie budowy księgi popytu

Więcej
25 / 04 / 2005

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej

Więcej
22 / 04 / 2005

Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego

Więcej
20 / 04 / 2005

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 roku

Więcej
14 / 04 / 2005

Publikacja raportu rocznego za 2004 rok

Więcej
14 / 04 / 2005

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2004 rok

Więcej
12 / 04 / 2005

Publikacja prospektu emisyjnego PEP SA

Więcej

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close