Serwis
korporacyjny

Władze spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +

Władze spółki

Zarząd

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergia S.A., CEO (Chief Executive Officer)

Zobacz biogram

Ekspert z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektora energetycznego. Z Grupą Polenergia związany od 2012 roku, gdzie nadzoruje portfel inwestycyjny grupy kapitałowej Polenergia w zakresie strategii i rozwoju biznesu, fotowoltaiki, a przed wszystkim obszary energetyki wiatrowej. Od 2001 roku związany z Grupą Kulczyk Investments, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w ramach działalności private equity Grupy Kulczyk Investments w branży oil&gas, energy. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny oraz studiów podyplomowych „Executive Studies in Finance” organizowanych przez SGH. W 2001 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nt. teorii wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

Tomasz Kietliński

Wiceprezes Zarządu Polenergia S.A., CFO (Chief Financial Officer)

Zobacz biogram

Z Grupą Polenergia związany od 2011 roku. Od 2020 r. pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego. W poprzednich latach kierował pracą Działu Corporate Finance i Kontrolingu odpowiadając za funkcję planowania finansowego i raportowania zarządczego w Grupie. Prowadził także wiele procesów pozyskania finansowania dłużnego oraz uczestniczył w licznych transakcjach M&A. Przed dołączeniem do Polenergii zdobywał doświadczenie zawodowe w PwC gdzie specjalizował się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym dla największych instytucji finansowych i przedsiębiorstw w Polsce oraz badaniu sprawozdań finansowych czołowych firm z sektora finansowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Ukończył studia Canadian Executive MBA organizowane przez University of Quebec at Montreal i Szkołę Główną Handlową oraz podyplomowe studia z zarządzania ryzykiem instytucji finansowych. Posiada tytuł AMCT i jest członkiem Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych w Wielkiej Brytanii (Association of Corporate Treasurers).

Iwona Sierżęga

Członek Zarządu Polenergia S.A.

Zobacz biogram

Jedna z niewielu kobiet w Polsce zarządzająca spółkami z sektora elektroenergetycznego. W branży energetycznej działa aktywnie od ponad 21 lat. Przez wiele lat pełniła obowiązki Dyrektora Finansowego, a następnie Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego gazowej 116 MW elektrociepłowni w Nowej Sarzynie należącej do Grupy Polenergia. Od 2019 roku pełni rolę Członka Zarządu Polenergia S.A. nadzorując Pion Czystych Paliw i Ochrony Środowiska, gdzie między innymi rozwijane są nowe projekty wodorowe oraz prowadzona jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu. Od 2020 zasiada w Radzie Programowej Global Compact Network Poland skupiającej się na priorytetowych obszarach United Nations Global Compact, takich jak: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości oraz MBA w Stockholm University of Business.

dr Jarosław Bogacz

Członek Zarządu Polenergia S.A.

Zobacz biogram

Od 2019 roku związany z Grupą Polenergia, gdzie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Polenergii Obrót. W energetyce zawodowej pracuje od 20 lat, pełniąc w latach 2005 - 2019 funkcje m.in. Dyrektora odpowiedzialnego za handel na rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie ENGIE w Polsce. W latach 2015 - 2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. energetyki odnawialnej i pierwszym Prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. Zasiada w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią Elektryczną i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2019 roku również na Politechnice Śląskiej ukończył studia doktoranckie. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych Politechniki Śląskiej.

Piotr Maciołek

Członek Zarządu Polenergia S.A. COO (Chief Operating Officer)

Zobacz biogram

Z Grupą związany od 2004 roku. Od 2016 roku w Grupie Polenergia pełni funkcję Chief Operating Oficer i odpowiada za prowadzenie oraz utrzymanie i eksploatację wszystkich operacyjnych projektów. W latach 2008 - 2016 odpowiadał w Grupie Polenergia i Grupie PEP za rozwój i eksploatację projektów energetyki przemysłowej i konwencjonalnej. W latach 2004 - 2008 odpowiadał za finanse największego biomasowego projektu energetyki przemysłowej zrealizowanego przez Grupę PEP w zakładach papierniczych Mondi Świecie. Posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne zdobyte w takich firmach jak Telekomunikacja Polska, Sony Music Entertainment Polska oraz Master Foods Polska. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2001 uzyskał tytuł MBA University of Minnesota w ramach programu WEMBA prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową oraz University of Minnesota.

Rada Nadzorcza

Dominika Kulczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ukończyła sinologię na Wydziale Neofilologii oraz politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się w Szanghaju, Pekinie, w Rockefeller Foundation oraz w Bertelsmann Foundation. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, a w latach 2015- 2018 Przewodnicząca Rady Nadzorczej KI. Współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values prowadzącej szkolenia na temat psychologii biznesu. W latach 2013-2016 wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Inicjatorka powstania polskiej fili organizacji ekologicznej Green Cross International. Pomysłodawczyni i współfundator Kulczyk Foundation, organizacji non-profit zajmującej się niesieniem pomocy w Polsce i na świecie. Jest członkiem Rady Programowej UN Global Compact Poland oraz Ambasadorem SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Należy do Young Leaders for Tomorrow, ogólnoświatowej inicjatywy zrzeszającej młodych liderów. Kawaler Orderu Uśmiechu.

Zobacz biogram

Thomas Joseph O’Brien

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tom O'Brien jest partnerem zarządzającym i dyrektorem generalnym grupy Brookfield zajmującej się energią odnawialną i jest odpowiedzialny za prowadzenie i rozwój działalności w Europie. Tom O'Brien dołączył do Brookfield w 2014 roku, po przejęciu irlandzkiej spółki Bord Gaís Energy zajmującej się energią odnawialną. i od tego czasu pełnił szereg funkcji w grupie Brookfield, ostatnio pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego dla europejskiego biznesu energii odnawialnej. Przed rozpoczęciem pracy w Brookfield, Pan O'Brien pełnił szereg funkcji w firmie. O'Brien zajmował wysokie stanowiska handlowe i finansowe w kilku organizacjach. Pan O'Brien posiada tytuł Fellow of Chartered Accountants Ireland.

Zobacz biogram

Hans E. Schweickardt

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Szwajcarski Federalny Instytut Technologii (ETH) w Zurychu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Stanford i INSEAD. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w europejskim sektorze energetycznym, m.in. z pozycji Prezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej szwajcarskiej spółki energetycznej Alpiq, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Swiss Grid (szwajcarski operator sieci) oraz wielu stanowiskach zarządczych w ATEL i EOS (dwie spółki energetycznej, które połączyły się pod przewodnictwem Hansa E. Schweickardta w Alpiq, w 2009 roku) oraz w Grupie ABB, światowej spółce energetycznej/infrastrukturalnej.Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Europejskiej Giełdy Energii (EEX), Członkiem Zarządu Europejskiej Giełdy Spotowej (Rynek Kasowy) EPEX Spot /Paryż oraz Clearing Bank ECC. Był założycielem Europejskiej Giełdy Energii na początku 2000 roku we Frankfurcie, kiedy to pełnił funkcję CEO Giełdy. Uczestniczył czynnie w fuzji EEX z inną niemiecką giełdą LPX.

Zobacz biogram

Grzegorz Stanisławski

Członek Rady Nadzorczej

Polski ekonomista, menedżer, w latach 2004–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Ukończył studia ekonomiczne, przebywał także na stypendiach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Od 1993 do 1998 pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową prowadząc projekty w dziedzinie polityki innowacyjnej, makroekonomii, koniunktury gospodarczej, wykładowca na uczelniach wyższych. Od 1998 do 2004 zatrudniony w Telekomunikacji Polskiej jako dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Biznesowego. W 2004 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za informatyzację resortu, politykę makroekonomiczną i finansową oraz środki unijne. Członek Rady Fundacji Kulczyk Foundation. Członek Zarządu Polenergii International S.àr.l. Przewodniczący Rady Nadzorczej Experior Venture Fund.

Zobacz biogram

Ignacio Paz-Ares Aldanondo

Członek Rady Nadzorczej

Ignacio Paz-Ares Aldanondo jest starszym wiceprezesem w grupie Brookfield zajmującej się energią odnawialną, kieruje zespołem odpowiedzialnym za inicjowanie, analizę i realizację inwestycji na terenie Europy. Pan Paz-Ares Aldanondo dołączył do Brookfield w 2015 roku i pełnił szereg funkcji inwestycyjnych w Grupie ds. Grupie Energii Odnawialnej Brookfield w Europie. Obecne stanowisko zajmuje od 2019 roku. Przed rozpoczęciem pracy w Brookfield, Pan Paz-Ares był analitykiem bankowości inwestycyjnej w Citi. Pan Paz-Ares Aldanondo ukończył prawo i studia biznesowe na Universidad Autonoma de Madrid.

Zobacz biogram

Emmanuelle Rouchel

Członek Rady Nadzorczej

Emmanuelle Rouchel ma ponad 20-letnie doświadczenie jako radca prawny. W 2015 r. została zatrudniona w Brookfield i jest starszym wiceprezesem i głównym radcą prawnym w Europejskiej Grupie Energetyki Odnawialnej grupy Brookfield. Przed dołączeniem do Brookfield Pani Rouchel była starszym radcą prawnym w międzynarodowym sektorze wydobycia ropy i gazu. Swoją karierę rozpoczęła w Sullivan & Cromwell w Nowym Jorku, gdzie zajmowała się transgranicznymi fuzjami i przejęciami oraz transakcjami na rynkach kapitałowych.

Ukończyła studia podyplomowe z prawa na Columbia University, gdzie była stypendystką programu Fulbrighta i Harlana Fiske Stone'a oraz na Université Paris II Panthéon-Assas, a także ukończyła ekonomię w Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) w Paryżu. Jest angielskim radcą prawnym, jest również przyjęta do adwokatury w Nowym Jorku i Paryżu.

Zobacz biogram

Adrian Dworzyński

Członek Rady Nadzorczej

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Radca prawny o ponad 20-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, właściciel kancelarii prawniczej. Wcześniej przez ponad 10 lat kierował departamentami prawnymi, m.in. największych polskich firm (TOP 20): PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Polkomtel S.A. Pełnił funkcję w członka rady nadzorczej w wielu spółkach handlowych, w tym niezależnego członka rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z branży energetycznej: PKN Orlen S.A. oraz DUON S.A.

Przez 10 lat członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w tym Wicedziekan Rady. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Advanced Management Program IESE Business School University of Navarra.

Zobacz biogram

Orest Nazaruk

Członek Rady Nadzorczej

W latach 1997-2002 Orest Nazaruk był związany z firmą Arthur Andersen, najpierw w Dziale Audytu odpowiedzialny za badania sprawozdań finansowych banków i firm ubezpieczeniowych, a potem jako doradca restrukturyzacyjny dla firm z branży paliwowo-energetycznej. Następnie w latach 2002-2004 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Z-ca Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej odpowiedzialny za przygotowywanie sektorowych programów restrukturyzacyjnych oraz nadzór właścicielski nad spółkami z sektora: gazowego oraz paliwowo-energetycznego. W latach 2004-2006 Orest Nazaruk brał udział w utworzeniu oraz był członkiem pierwszego zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Następnie w latach 2006-2015 pracował kolejno w spółkach kapitałowych: Selbud Inwestycje, PGNiG Energia, PGNiG Technologie pełniąc funkcje Prezesa, Członka Zarządu ds. Finansów i Obrotu oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Restrukturyzacji. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych spółek z branży gazowniczej oraz paliwowo-energetycznej (min.: Towarowa Giełda Energii, Anwil, PKN Orlen, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Elektrociepłownia Stalowa Wola).

Orest Nazaruk ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją zarządzania ryzykiem na rynkach terminowych. Odbył szereg zagranicznych szkoleń min. z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w gazownictwie i energetyce.

Zobacz biogram

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close