Serwis Korporacyjny

ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 5% W OGÓLNEJ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

19/08/2019 17:01

Raport bieżący 26/2019

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NN TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem zmienił się łączny udział głosów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN TFI S.A. posiadały łącznie 2 346 156 akcji Spółki, co stanowiło 5,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 2 346 156 głosów w Spółce, co stanowiło 5,17 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Aktualnie fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN TFI S.A. posiadają łącznie 2 234 117 akcji Spółki, co stanowi 4,92 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 234 117 głosów w Spółce, co stanowi 4,92 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek sprzedaży akcji Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r. przez NN FIO Akcji 2.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close