Serwis Korporacyjny

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH

28/01/2022 10:22

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 7 kwietnia 2022 roku;

2. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • za I kwartał 2022 roku w dniu 18 maja 2022 roku,
  • za III kwartał 2022 roku w dniu 23 listopada 2022 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), raport kwartalny za drugi kwartał 2022 roku nie będzie publikowany.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 17 sierpnia 2022 roku.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2022 roku będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close