Serwis Korporacyjny

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

10/10/2022 18:06

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2022 r. otrzymał oświadczenie akcjonariusza – Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o powołaniu, na podstawie uprawnienia osobistego przewidzianego w art. 5.4.2 lit. a) pkt i) Statutu Spółki, pana Jacka Santorskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem od dnia 10 października 2022 r. godz. 12.01.

Powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (ii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej; oraz (iii) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Załącznik:

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close