Serwis Korporacyjny

UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ PROCESU...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ PROCESU POTENCJALNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

05/03/2018 18:53

Raport bieżący 3/2018

W związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, Zarząd spółki Polenergia S.A., działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 oraz 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej „MAR”), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą otrzymania ofert nabycia udziałów w spółkach zależnych („Informacja Poufna”). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 24 października 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 23 października 2017 roku Spółka otrzymała od dwóch potencjalnych inwestorów oferty nabycia pakietów udziałów w spółkach zależnych Spółki prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, tj. Polenergia Bałtyk II sp. z o.o. i Polenergia Bałtyk III sp. z o.o. , z czego jeden z tych potencjalnych inwestorów złożył ofertę nabycia również pakietu akcji Polenergia Bałtyk I S.A.”

W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close