Serwis Korporacyjny

Zwołanie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zwołanie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

14/04/2020 17:42

Raport bieżący z plikiem 8/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 oraz art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zwołuje e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r., o godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;

3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4) wzory pełnomocnictw;

5) regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close