Serwis Korporacyjny

UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2026

16/12/2021 10:33

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. spółka zależna Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („ENS”) wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2026. W toku aukcji ENS zaoferował obowiązek mocowy na rok 2026 w łącznej wysokości 112 MW. ENS do czasu zakończenia aukcji nie złożył ofert wyjścia z aukcji. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1 rundzie, mieści się w przedziale ceny maksymalnej 400,40 zł/kW/rok i ceny minimalnej 367,05 zł/kW/rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close