Serwis Korporacyjny

Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023

14/01/2019 19:12

Raport bieżący 4/2019

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. oraz 55/2018 z dnia 22 grudnia 2018 r., niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023.

Tym samym ziścił się warunek zawieszający, pod którym spółki zależne Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Sarzynie oraz Mercury Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie – zawarły umowy mocowe na rok dostaw 2023. W związku z powyższym ww. umowy mocowe na rok dostaw 2023 weszły w życie.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close