Serwis Korporacyjny

Rozważane poszerzenie zakresu prowadzanej działalności spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Rozważane poszerzenie zakresu prowadzanej działalności spółki

13/02/2014 17:27

Raport bieżący 3/2014

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”), informuje, że z uwagi na pojawiające się okazje inwestycyjne, poprawiające się otoczenie makroekonomiczne i regulacyjne dotyczące prowadzenia inwestycji w sektorze energetycznym (w tym szczególnie w obszarze energetyki odnawialnej) oraz możliwości finansowania projektów, rozważa poszerzenie zakresu działalności grupy kapitałowej Spółki poprzez przejęcia przez Spółkę aktywów w wyżej wymienionych obszarach, w tym formie aportu części aktywów energetycznych („Aktywa”) będących własnością naszego pośredniego większościowego akcjonariusza – Polenergia Holding S.á r.l. („Polenergia”).

 

Spółka planuje rozpocząć działania przygotowawcze zmierzające realizacji w/w działań. Ponadto, Spółka informuje, że opisane powyżej działania prowadzone są przy założeniu utrzymania przez Polenergia obecnej pozycji większościowego akcjonariusza Spółki. Celem przejęcia Aktywów jest wzrost wartości Spółki poprzez pozyskanie nowych, wartościowych aktywów i projektów. Realizacja przez Spółkę długoterminowego programu inwestycyjnego wymagać będzie pozyskania dodatkowego kapitału. Spółka rozważa pozyskanie kapitału z rynków dłużnych, jak również od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak i innych inwestorów.

 

Realizacja opisanych powyżej działań jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym takimi na które Spółka nie ma wpływu. Ponadto, do realizacji wspomnianych działań konieczne będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych (w szczególności Walnego Zgromadzenia). Nie ma, więc pewności, co do terminu i warunków realizacji tych działań i czy działania te zostaną zakończone powodzeniem.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close