Serwis Korporacyjny

Wartość zakontraktowanych transakcji

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość zakontraktowanych transakcji

10/10/2016 20:24

Raport bieżący 22/2016

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż dnia 10 października 2016 roku Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2008 roku, przedłużający okres jej obowiązywania na rok 2017 i przewidujący sprzedaż przez ENS energii elektrycznej do GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2017. Tym samym, biorąc również pod uwagę zawarte transakcje dotyczące obrotu energią elektryczną w 2017 roku pomiędzy spółką zależną Spółki tj. Polenergia Obrót S.A. a GET EnTra Sp. z o.o., zakontraktowane transakcje w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną na 2017 rok pomiędzy podmiotami zależnymi Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. wynoszą, według wartości szacunkowej, 233.000.000,00 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz GET EnTra Sp. z o.o., jak również zakontraktowane koszty wynikające zakupu energii elektrycznej od wskazanego kontrahenta.

Transakcje pomiędzy Polenergia Obrót S.A. a GET EnTra Sp. z o.o. wynikają z umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 21 kwietnia 2011 roku („Umowa Sprzedaży”), okres obowiązywania której został przedłużony na rok 2017 aneksem z dnia 30 września 2016 roku, przewidującym dostawy energii elektrycznej na rzecz Polenergia Obrót S.A. w 2017 roku. Aneks do Umowy Sprzedaży miał charakter warunkowy i jego wejście w życie uzależnione było od uzyskania przez GET EnTra Sp. z o.o. zgody Rady Nadzorczej, która według informacji przekazanych Polenergia Obrót S.A. przez jej kontrahenta, została udzielona dnia 10 października 2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że umową o największej wartości w odniesieniu do zakontraktowanych na 2017 rok transakcji handlowych między podmiotami z grupy Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. jest Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży została zawarta na podstawie umowy ramowej EFET z dnia 9 czerwca 2009 roku (dalej „Umowa Ramowa”). Spółka informowała o Umowie Sprzedaży i Umowie Ramowej w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close