Serwis Korporacyjny

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej straty...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej straty Segmentu Obrotu

08/08/2018 19:46

Raport bieżący 30/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje, że w rezultacie zaistniałej wyjątkowej sytuacji na rynku energii elektrycznej Segment Obrotu Emitenta zanotował na części transakcji giełdowych na energię elektryczną w okresie 2 kwartału 2018 r. stratę w wysokości 20,3 mln złotych. Wynik ten został w części pokryty zyskami na pozostałych rynkach.

Emitent uznał za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR fakt zaistnienia straty o szacowanej znaczącej wartości oraz, tego samego dnia, czyli 11 czerwca 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania jej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki i uniemożliwić lub utrudnić przeprowadzenie działań mających na celu zmniejszenie ekspozycji Segmentu Obrotu na ryzyka wynikające z zaistniałej sytuacji na rynku energii elektrycznej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close