Serwis Korporacyjny

Wypłata dywidendy

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wypłata dywidendy

25/03/2016 12:21

Raport bieżący 12/2016

Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 marca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło dokonać podziału pomiędzy akcjonariuszy części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich w kwocie 22.721.773,50 zł poprzez wypłatę dywidendy.

Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł na jedną akcję, tj. łącznie 22.721.773,50 zł.

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 5 lipca 2016 roku.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close