Serwis Korporacyjny

Zmiana porządku obrad ZWZ Polenergia S.A....

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zmiana porządku obrad ZWZ Polenergia S.A. zwołanego na 17 kwietnia 2019 r.

28/03/2019 16:47

Raport bieżący z plikiem 14/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 13 marca 2019 r. („Raport Bieżący”), Zarząd spółki Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że:

1. do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na 17 kwietnia 2019 r., wprowadzony został nowy pkt 12 w brzmieniu:

12. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”, a pkt od 12 do 15 porządku obrad ZWZ Spółki ogłoszonego Raportem Bieżącym otrzymały numerację od 13 do 16.

2. w ramach autopoprawki dokonano zmian w projektach następujących uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w § 1 pkt (ii) skorygowano wartość straty netto;

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w § 1 pkt (iii) skorygowano wartość zwiększenia środków pieniężnych;

c) w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku skorygowano wartość straty netto.

3. załączono projekt uchwały do pkt 14 (poprzednio pkt 13) porządku obrad ZWZ Spółki w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki oraz wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka załącza nowy porządek obrad ZWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza. Zmiana do porządku obrad została dokonana w oparciu o dostarczony do spółki na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniosek Akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z dnia 26 marca 2019 r. z projektem uchwały z uzasadnieniem w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Do niniejszego raportu zostają załączone:

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close