Serwis Korporacyjny

ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.

31/05/2021 08:30

Raport bieżący z plikiem 25/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”).

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów:

1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej;

2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej.

3. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo;

4. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena;

5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki.

Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close