Serwis Korporacyjny

INFORMACJA O ZMIANIE SZACOWANEGO POZIOMU NAKŁADÓW...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

INFORMACJA O ZMIANIE SZACOWANEGO POZIOMU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, WYMAGANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH

13/10/2021 14:59

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 17/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dniu 13 października 2021 roku, Emitent, jako wspólnik spółek projektowych MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki Projektowe”), posiadający po 50% udziałów w Spółkach Projektowych, wraz z Wind Power AS (grupa Equinor), będącą wspólnikiem posiadającym pozostałe 50% udziałów w Spółkach Projektowych, podjęli uchwały wspólników Spółek Projektowych w sprawie zatwierdzenia budżetu projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie „Projekty”) oraz planu rozwoju Projektów, obejmujących okres do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy, planowanych obecnie na 2024 („Budżet”).

Przewidziany w Budżecie poziom nakładów inwestycyjnych na przygotowanie projektów, koniecznych do poniesienia w okresie do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy wynosi  obecnie do 630 mln zł.

Emitent wskazuje, że określony powyżej poziom nakładów inwestycyjnych stanowi wartość szacowaną, która może ulegać dalszym zmianom w toku realizacji Projektów. Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących stosowne informacje o ewentualnych dalszych, istotnych zmianach szacowanego lub faktycznego budżetu Projektów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close